Bế giảng Lớp tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng về công tác hợp tác quốc tế năm 2020

  13:52 16/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1050

  Chiều ngày 15/10/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng về công tác hợp tác quốc tế năm 2020 dành cho cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế trong hệ thống Học viện.

  Dự Lễ bế giảng có PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; cùng toàn thể học viên tham dự lớp học.

  Thay mặt Ban Tổ chức, báo cáo tổng kết Lớp tập huấn, PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Lớp tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng về công tác hợp tác quốc tế đã thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch học tập, bảo đảm đúng tiến độ.

  Trong thời gian 04 ngày, với 06 buổi lên lớp và 01 chuyến đi thực tế (tổ chức vào ngày 16/10/2020), đội ngũ báo cáo viên, giảng viên là những nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành, dày dặn kinh nghiệm thực tiễn, học viên được tiếp thu những nội dung về Những điểm mới trong Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2020; Công tác hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Thành tựu, thách thức và giải pháp gắn với chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045,…

  PGS,TS Dương Trung Ý phát biểu tại Lễ bế giảng

  Chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể các đồng chí học viên Lớp tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng về công tác hợp tác quốc tế năm 2020, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh công tác hợp tác quốc tế của Học viện đóng vai trò rất quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng yếu mà Đảng và Nhà nước giao cho Học viện; đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của Học viện ở trong nước cũng như trên trường quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi hội nhập đã trở thành xu thế lớn của thời đại. Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thời đại kinh tế số, việc hội nhập quốc tế sâu rộng lại càng trở nên cấp thiết.

  PGS,TS Dương Trung Ý cùng tập thể lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và học viên tham dự lớp học

  Sau khóa học PGS,TS Dương Trung Ý đề nghị các đồng chí học viên vận dụng triệt để, sáng tạo những kiến thức, kinh nghiệm đã được chia sẻ, truyền đạt để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời tích cực nghiên cứu, học tập, cập nhật, nắm bắt kịp thời, đầy đủ những chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hợp tác quốc tế để phục vụ tốt công việc của mình./.

  Tác giả: Đức Mạnh, Hoàng Giang

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội