Hội thảo khoa học “Hoạt động thông tin lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay”

  16:54 16/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 933

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, chiều ngày 15/10/2020, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động thông tin lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay”. PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và TS Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học đồng chủ trì Hội thảo.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Hội thảo là diễn đàn để các cán bộ làm công tác thông tin, báo chí của Học viện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động; đề xuất, tham góp các cơ chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin phục vụ hữu ích cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

  Với tham luận “Tình hình hoạt động thông tin lý luận chính trị giai đoạn hiện nay” của PGS,TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Ban Tuyên giáo Trung ương; “Thông tin lý luận chính trị trong bối cảnh mới, tầm nhìn mới” của PGS,TS Lê Văn Toan, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đại biểu tập trung nhận diện rõ tính cần thiết, vị trí, vai trò và thực trạng của công tác thông tin lý luận chính trị; các yếu tố tác động và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin lý luận chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến đổi nhanh chóng và khó đoán định.

  Nội dung thứ hai là công tác thông tin lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được các đại biểu tập trung phân tích nhận diện trên các khía cạnh: Thông tin lý luận chính trị trên Tạp chí Lịch sử Đảng hiện nay, Thông tin lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử Học viện phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt động thông tin lý luận chính trị của Học viện; Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thông tin lý luận chính trị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện, v.v… Các tham luận đều thống nhất khẳng định, xuất phát từ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn phát triển, từ rất sớm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác thông tin nói chung, thông tin lý luận chính trị nói riêng với những hình thức, ấn phẩm đa dạng phong phú như: Tạp chí, bản tin, thông tin tư liệu, thông tin chuyên đề, thông tin miệng và thông tin trên nền tảng ứng dụng Internet và công nghệ (ấn phẩm điện tử), v.v… với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng, nhằm cung cấp cho các đối tượng tiếp nhận thông tin những thông tin hữu ích, cập nhật.

  Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin dựa trên nền tảng Internet, trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0, công tác thông tin nói chung, thông tin lý luận chính trị nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự đổi mới, trong đó, các giải pháp được đại biểu tham luận thống nhất cao đó là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, báo chí trong toàn hệ thống Học viện (chuyên môn, bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ…); xây dựng cơ chế phối hợp, khai thác, chia sẻ thông tin một cách hiệu quả; chú trọng công tác cộng tác viên, v.v..

  Tác giả: Đức Mạnh & BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội