Hội thảo khoa học “Chính sách liên minh của Mỹ: Quá khứ, hiện tại và tương lai”

  13:20 24/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1158

  Sáng ngày 23/10/2020, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Chính sách liên minh của Mỹ: Quá khứ, hiện tại và tương lai”. TS. Nguyễn Duy Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học và Đại tá Lê Thế Mẫu, Viện Chiến lược quốc phòng đồng chủ trì Hội thảo. Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện.

  Các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo cho thấy hệ thống liên minh toàn cầu mà nhiều thế hệ lãnh đạo Mỹ dày công xây dựng đã trở thành một trong những trụ cột chính yếu của trật tự thế giới cũng như đại chiến lược Mỹ. Để có được vị thế là một trong những cường quốc số một thế giới, ngoài những cơ hội và điều kiện khách quan đem lại, Mỹ đã có đường lối đối ngoại linh hoạt, trong đó, chính sách liên minh của Mỹ đóng vai trò quan trọng.

  Chính sách liên minh của Mỹ chia thành các giai đoạn: Chính sách liên minh của Mỹ từ khi thành lập nước đến nội chiến (từ 1776-1865); Chính sách liên minh của Mỹ từ sau nội chiến đến kết thúc Chiến tranh thế thới thứ nhất (từ 1865-1918); Chính sách liên minh của Mỹ thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918) đến kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai (từ 1918-1945); Chính sách liên minh của Mỹ từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1945) đến nay.

  Bên cạnh đó, chính sách liên minh minh của Mỹ còn được các nhà khoa học tiếp cận, phân tích ở các góc độ khác như: chính sách liên minh dưới các thời Tổng thống Mỹ, đặc biệt là thời Tổng thống Donald Trump; hay chính sách liên minh với các nước, các khu vực trên thế giới (Liên minh châu Âu (EU), châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương...).

  Từ đó, các nhà khoa học đã đưa ra một số dự báo về chính sách liên minh của Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới cũng như các gợi ý về định hướng chính sách đối ngoại cho Việt Nam trong quan hệ với Mỹ trong thời gian tới./.

  Tác giả: Huyền Trang, Viện TTKH

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội