Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

  12:18 03/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1357

  Chiều ngày 01/12/2020, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện dự và phát biểu chỉ đạo; cùng dự có toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật.

  Năm 2020 là năm có sự chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ. Chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí. Ngay sau khi có quyết định chuẩn y, Chi bộ đã tiến hành xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác, chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, tổng số đảng viên của Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật gồm 25 đảng viên.

                                  PGS,TS Trương Hồ Hải, Bí thư Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì Hội nghị

  Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và kế hoạch triển khai hoạt động của Học viện, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả", Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đoàn kết, nhất trí một lòng, cùng nhau quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  Trong năm 2020, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lãnh đạo công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và kiện toàn đơn vị, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mọi tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện văn hóa trường Đảng,… Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị chủ động đề xuất các nhiệm vụ khoa học phân cấp, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, bám sát với Chiến lược, kế hoạch hoạt động khoa học của Học viện và đáp ứng được nhu cầu, định hướng nghiên cứu của đơn vị. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng chỉ đạo, củng cố, kiện toàn phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ đối với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhằm tham gia xây dựng bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

  Có được những thành tích đáng ghi nhận nêu trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết, nhất trí cao và sự đồng thuận của các đảng viên trong chi bộ, và sự chỉ đạo điều hành nhanh chóng, kịp thời, sát sao của Ban chi ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể của Viện Nhà nước và Pháp luật.

  Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chi bộ xác định tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các công tác khác; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng; phấn đấu năm 2021 tiếp tục đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

  Đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà Chi bộ Viện Nhà nước và pháp luật đạt được trong năm 2020 và cho rằng trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong nội bộ đơn vị, lấy đó làm nền tảng sức mạnh để toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo ra những điểm nhấn, đột phá quan trọng trong năm 2021./.

  Tác giả: Viện Nhà nước và Pháp luật

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội