Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

  08:05 04/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 762

  Chiều 03/12/2020, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Trung tâm) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị

  Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong các mặt công tác của Học viện nói chung và của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin nói riêng - năm tiến hành đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

  Vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, năm 2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của Trung tâm đã ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp của Học viện; Đại hội chi bộ lần thứ nhất của Trung tâm; Đại hội Đại biểu đảng bộ Học viện lần thứ III; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Các hoạt động này đều gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy các mặt công tác, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hoạt động truyền thông trên Cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông khác của Học viện, hoàn hành nhiệm vụ chính trị được giao.

  Trung tâm đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện để tham mưu, có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp, đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy; từng bước tham mưu kiện toàn hệ thống văn bản, quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn hệ thống Học viện.

  Trong công tác quản lý hệ thống, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp thực hiện xây dựng báo cáo khả thi Đề án Mô hình quản trị học viện thông minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phối hợp thẩm định và tham gia hội đồng thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống nền tảng công nghệ thông tin đảm bảo hiện đại, ổn định, đạt chuẩn quốc tế; ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong quản trị thông minh đối với công tác điều hành tác nghiệp, đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy và các mặt công tác khác, đảm bảo an toàn, an ninh trong toàn hệ thống Học viện; đáp ứng giải pháp thống nhất, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trên mọi mặt hoạt động của Học viện, với các hoạt động điển hình như: Thực hiện thẩm định 06 dự án công nghệ thông tin, triển khai, quản lý, thực hiện cấp phát và sử dụng hệ thống chữ ký số, chứng thư số cho Văn phòng Học viện; tham gia, phối hợp quản lý thống nhất hệ thống thẻ ra vào, v.v.. Kết nối đảm bảo điều kiện kết nối và thực hiện nghiệm thu kỹ thuật trong kết nối với 18 Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết nối hệ thống camera giám sát, hệ thống học trực tuyến của các lớp cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Quảng Ninh phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và quản lý lớp của Học viện.

  Năm 2020, Trung tâm đã triển khai, vận hành và phối hợp thực hiện các hội thảo trực tuyến cấp quốc gia, thực hiện hội nghị, hội thảo trực tuyến trong toàn hệ thống Học viện. Triển khai hỗ trợ các Viện chuyên ngành và các Học viện trực thuộc trong công tác nghiệm thu, đánh giá luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu, thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học theo hình thức trực tuyến, v.v.. Kịp thời ứng phó với các lỗi kỹ thuật phát sinh khi vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với toàn hệ thống mạng của Học viện.

  Cũng trong năm 2020, Trung tâm đã thực hiện tốt nội dung thường trực Cổng thông tin điện tử; thực hiện kết nối hệ thống; thiết kế, triển khai các chuyên trang phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Học viện; thực hiện các hoạt động truyền thông trên các kênh truyền thông và đảm bảo các kênh truyền thông qua Cổng thông tin điện tử, fanpages của Học viện. Xây dựng các phim tài liệu phục vụ Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ V của Học viện; Hội thi văn hóa công sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện…

  Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến tham góp đều đồng tình với nội dung của Báo cáo và đóng góp vào phương hướng hoạt động của Trung tâm trong năm 2021 theo hướng tăng cường tư duy quản lý thống nhất, đồng bộ về công nghệ thông tin; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, quản lý công nghệ thông tin của đơn vị.

  TS Trần Quang Diệu, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trong năm 2020.

  Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Trung tâm trong năm 2020, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm Trung tâm cần chú trọng trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin cần tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành mọi lĩnh vực hoạt động của Học viện; đặc biệt tập trung triển khai giai đoạn 1 của Dự án xây dựng mô hình quản trị Học viện thông minh. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh và hoạt động ổn định của các hệ thống công nghệ thông tin tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc. Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin theo kế hoạch đầu tư công trung và dài hạn, góp phần nâng cao tính hệ thống, đồng bộ trong quản lý, điều hành của Học viện và các trường chính trị. Triển khai xây dựng Quy chế, quy định về quản lý, khai thác tài sản công nghệ thông tin tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm các đơn vị. Thực hiện tư vấn, thẩm định các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn hệ thống Học viện đảm bảo tính liên thông, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có tầm nhìn và mang tính chiến lược. Đối với hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Trung tâm sớm kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Học viện, hướng tới xây dựng tờ báo của cả hệ thống Học viện. 

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội