Viện Xã hội học và Phát triển tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

  10:22 04/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 862

  Chiều ngày 03/12/2020, Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo

  Năm 2020, Viện Xã hội học và Phát triển thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh chung cả nước khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XII, chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến hoạt động chung của đất nước cũng như công tác chuyên môn của Viện. Trong bối cảnh đó, Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III.

  Đặc biệt, trong năm 2020 - năm đánh dấu 30 năm Ngày thành lập đơn vị (1990-2020), được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, Viện Xã hội học và Phát triển đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện, cùng nhiều hoạt động nổi bật khác để tổng kết, đánh giá thành tựu, rút ra những bài học kinh nghiệm, qua đó góp phần thiết thực vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học của hệ thống chính trị và tư vấn chính sách của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Về công tác giảng dạy cao cấp lý luận chính trị, trong năm 2020 Viện Xã hội học và Phát triển đã thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy của Học viện đề ra. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Viện đã chú trọng đổi mới cả về công tác quản lý dạy và học như : Phân công thực hiện giảng dạy đảm bảo tính chuyên sâu của giảng viên, thực hiện các quy trình thông qua bài giảng đúng quy trình đảm bảo chất lượng chuyên môn.

  Về công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã tích cực triển khai các nhiệm vụ khoa học và sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoàn thành 01 báo cáo chính trị về quan hệ thị trường – xã hội trong phát triển xã hội đến năm 2030. Tổ chức và triển khai hội thảo khoa học theo đúng kế hoạch, trong đó có một hội thảo liên quan Nghị quyết 35,…

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng tập thể cán bộ, giảng viên Viện

  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích Viện Xã hội học và Phát triển đạt được trong năm 2020, một năm nhiều khó khăn chung của đất nước và của Học viện, đồng thời cũng là năm Viện Xã hội học và Phát triển đánh dấu 30 năm ngày thành lập đơn vị.

  Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị, Viện Xã hội học và Phát triển cần tập trung cập nhật giáo trình theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, bám sát đặc thù đối tượng học viện, gắn lý luận với thực tiễn tại địa phương của người học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản, chú trọng thực tiễn, nghiên cứu tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; lồng ghép các nội dung của Nghị quyết 35 vào trong bài giảng và trong nghiên cứu khoa học; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đơn vị có năng lực, trình độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; bám sát chặt chẽ ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III đã đề ra, cũng như chủ đề của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”.

  Tác giả: Mạnh Thắng, Hoàng Giang

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội