Hội nghị kiểm điểm thường kỳ Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện năm 2020

  14:32 14/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1945

  Ngày 13/01/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị kiểm điểm hằng năm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện năm 2020.

  Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Học viện.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, việc kiểm điểm hằng năm đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nhằm phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Nội dung kiểm điểm cần toàn diện ở các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác (đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác các trường chính trị, công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, v.v...) ; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết quả khắc phục sửa chữa các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kỳ kiểm điểm trước, những vấn đề phát sinh mới trong năm 2020... Do đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, công bằng, dân chủ; phân tích, làm rõ ưu điểm và các kết quả đạt được trong lĩnh vực được phân công phụ trách cũng như chỉ ra những hạn chế, yếu kém; từ đó rút kinh nghiệm, bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

  Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện khẳng định: Năm 2020, là năm kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước và của Học viện. Bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, quán triệt, tổ chức, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời có các chủ trương, biện pháp, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý cụ thể và hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Học viện để vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, chăm lo bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, vừa hoàn thành mục tiêu kép, giữ vững sự ổn định, an toàn, phát triển; hạn chế được các tác động tiêu cực của dịch bệnh gây ra; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020 với những kết quả và dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa quyết định hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ 2015-2020. Sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt kết quả nổi bật các nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020 đã củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, tạo được sự đồng thuận trong toàn Học viện,

  Báo cáo kiểm điểm cũng chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Qua đó, tìm ra những nguyên nhân của hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời phát huy ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

  Trên tinh thần nội dung kiểm điểm, tại Hội nghị, các ý kiến đều thống nhất đánh giá, năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo thêm thế và lực mới cho sự phát triển bền vững của Học viện những năm tiếp theo.

  Các đại biểu đề nghị cần đánh giá rõ nét hơn sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện để đạt kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; làm rõ một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề xuất các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021.

  Cũng tại hội nghị, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban Giám đốc Học viện đã thực hiện kiểm điểm các nội dung theo quy định trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, xác định rõ những mặt còn hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, góp phần giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

  Tác giả: Tin: VPĐU & BT; ảnh: Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội