Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tích cực chuẩn bị tham dự Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII – Khu vực phía Bắc

  09:51 07/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4180

  Nhận thức rõ vai trò của huấn luyện cán bộ theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban ngành trong tỉnh.

  Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã chỉ rõ: Thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn của tỉnh. Theo dõi và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm đầy đủ, thường xuyên, liên tục. Xây dựng chương trình hành động bảo đảm cụ thể, sát thực tiễn. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục lý luận chính trị trong hoạt động của Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, hoạt động dạy và học chính trị ở các trường chuyên nghiệp, trường phổ thông… Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Lào Cai luôn nhận thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy và  quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường.

  Bên cạnh rất nhiều đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ chỉ đạo, quản lý điều hành, đến tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.. thì hoạt động dự giờ, thao giảng, thi giảng viên giỏi đã thực sự phát huy tính hiệu quả, thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, thúc đẩy phong trào thi đua “giảng dạy tốt, học tập tốt”.

  Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ năm 2005 đến nay, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã duy trì thường xuyên việc tổ chức thao giảng, thi giảng viên dạy giỏi tại Trường, cử giảng viên tham gia dự thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện. Có thể tự hào khẳng định rằng, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai là một trong những trường đã tham gia đầy đủ tất cả các Hội thi giảng viên dạy giỏi do Học viện tổ chức. Tính đến nay Trường đã cử 12 lượt giảng viên tham gia 06 kỳ Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương do Học viện tổ chức và đều được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, trong đó có 02 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc, được Giám đốc Học viện tặng Bằng khen. Hội thi lần thứ VII, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cử 02 giảng viên tham dự Hội thi khu vực phía Bắc tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh từ ngày 13-16/4/2021.

  Giảng viên thi giảng tại Hội thi

  Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Lào Cai luôn đặc biệt coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường, gắn với thao giảng, thi giảng viên dạy giỏi. Hàng năm, ngay từ đầu năm, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn trọng tâm trong năm, trong đó xác định việc tổ chức thao giảng, thi giảng viên dạy giỏi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở kế hoạch trọng tâm, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường. Các khoa, phòng, giảng viên xây dựng kế hoạch hoạt động của cá nhân, kế hoạch tham gia nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm, xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng, thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa  hết sức nghiêm túc. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi, Ban Giám khảo, tổ thư ký theo đúng quy định của Quy chế gắn với điều kiện thực tế của Trường hàng năm.

  Thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí giữ ngạch giảng viên kể cả giảng viên kiêm nhiệm đều phải tham gia thao giảng cấp khoa, vừa đảm bảo tính tiền phong, gương mẫu của những người đứng đầu, đồng thời cũng góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng bài giảng của tất cả các giảng viên. Đến nay, 100% giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm tham gia thao giảng cấp khoa. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức thao giảng của khoa, Ban Giám hiệu phân công các thành viên phụ trách khoa, tham gia trực tiếp chỉ đạo hội giảng, là thành viên trong Ban Giám khảo. Sau Hội giảng, các khoa dưới sự chủ trì của đại diện Ban Giám hiệu tổ chức họp rút kinh nghiệm, góp ý cho bài giảng của giảng viên, đồng thời gửi báo cáo kết quả thao giảng theo đúng kế hoạch. Với sự chỉ đạo sát sao này, công tác tổ chức hội giảng cấp khoa đã đi vào nền nếp, đảm bảo tính khoa học, từng bước nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của giảng viên. Thông qua thao giảng, giảng viên đã rèn luyện, nâng cao chuyên môn, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp về những ưu điểm, hạn chế của bản thân từ đó có kế hoạch, ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thiện nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp soạn, giảng.

  Đối với hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường, Ban Giám hiệu đã đổi mới chỉ đạo: từ việc giao quyền cho khoa chọn cử giảng viên dự thi hàng năm đến chủ trương giảng viên ở khoa chuyên môn đạt loại giỏi cấp khoa đều phải tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường. Chủ trương này, nhằm tạo ra không khí thi đua cạnh tranh bình đẳng giữa giảng viên với giảng viên, giữa khoa với khoa, mặt khác góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của khoa trong đánh giá kết quả thao giảng, hạn chế tình trạng nể nang trong đánh giá.

  Để nâng cao chất lượng hội thi, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Phòng  Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa sắp xếp lịch giảng phù hợp, bố trí học viên tham gia nghe giảng. Ngoài sự đánh giá của Ban Giám khảo là các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Ban tổ chức Hội thi còn triển khai việc lấy ý kiến phản hồi của học viên nghe giảng đối với từng tiết giảng của giảng viên dự thi.

  Năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, việc thao giảng cấp khoa được tiến hành trong điều kiện không có học viên. Để khắc phục hạn chế này, Ban Giám hiệu yêu cầu 100% giảng viên tham gia nghe giảng đóng vai học viên và triển khai lấy phiếu phản hồi của người nghe về bài giảng của giảng viên đối với tiết giảng dự thi. Sau khi kết thúc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, Trường tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của tất cả giảng viên để lắng nghe những ý kiến nhận xét, góp ý, đánh giá tiết giảng dự thi của Ban Giám khảo, giảng viên tham gia nghe giảng nhằm đảm bảo tính công khai, khách quan, minh bạch trong đánh giá. Việc trao đổi, góp ý tiết giảng đảm bảo tính thẳng thắn, chân thành trên tinh thần giúp giảng viên mau chóng tiến bộ, tiếp tục phát huy ưu điểm, năng lực sở trường khắc phục hạn chế, thiếu sót của bản thân.

  Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai luôn chú trọng công tác tôn vinh, khen thưởng giảng viên đạt loại giỏi cấp trường trở lên, đồng thời đưa kết quả dự thi vào trong công tác phân công giảng dạy, đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật hàng năm. Giảng viên được lựa chọn đi thi toàn quốc là những người được điểm số cao nhất của Hội thi những năm 2018; 2019; 2020, trong đó có 02 giảng viên tham gia thi chính thức, 01 giảng viên được cử dự phòng. 

  Ban giám hiệu tặng giấy chứng nhận cho các giảng viên

  Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 282–KH/HVCTQG ngày 04/9/2020 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với mục tiêu quyết liệt nâng cao chất lượng giảng viên dạy giỏi, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công các giảng viên có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn phối hợp với khoa chuyên môn nghe giảng, dự giờ, góp ý đối với từng tiết giảng của giảng viên dự thi; phân công các đồng chí có trình độ về công nghệ thông tin hỗ trợ, giúp đỡ giảng viên đi thi. Công tác chỉ đạo nhiệm vụ dự giờ để giúp đỡ giảng viên dự thi được đưa vào trong chương trình công tác tháng. Việc tổ chức các buổi nghe giảng, góp ý cho giảng viên hướng tới mục tiêu rèn luyện kỹ năng thực hành bài giảng, đồng thời để giảng viên tự nhận thức, tự chỉnh sửa bản thân, đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, đồng thời rèn luyện tâm lý, bản lĩnh tự tin sẵn sàng tham gia với Hội thi với tâm thế tốt nhất.

  Việc triển khai quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời quy định trong quy chế tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, sự chủ động trong kế hoạch tổ chức thao giảng từ cấp khoa; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, thái độ chính trị cho giảng viên; tạo sự thống nhất, sự đồng sức, đồng lòng để giảng viên có tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao nhất; sự sát sao trong công tác hướng dẫn, bồi dưỡng giảng viên dạy giỏi; sự khuyến khích, động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần đối với kết quả tham gia Hội thi cấp trường, giảng viên tham gia dự thi cấp học viên đã và đang là động lực hiệu quả tiếp sức cho giảng viên dự thi của Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

  Trước thềm Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp học viện lần thứ VII, với tâm thế sẵn sàng và sự chuẩn bị tốt nhất, với mong muốn sẽ được tham gia Hội thi với tinh thần giao lưu học hỏi nhiều nhất, chắc chắn Trường Chính trị tỉnh Lào Cai sẽ thành công./.

  Tác giả: ThS Lưu Thị Sim, Phó Hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội