Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng – an ninh năm 2021

  11:15 17/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2214

  Chiều ngày 16/4/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng – an ninh năm 2021 với các điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Dự buổi Lễ có các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các đơn vị chức năng, các viện chuyên ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Học viện; đại diện lãnh đạo và Ban Chỉ huy quân sự các Học viện trực thuộc: Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Báo cáo kết quả công tác quốc phòng – an ninh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho thấy, năm 2020, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện nói chung, kế hoạch công tác quốc phòng – an ninh nói riêng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 35-NQ/ĐU ngày 28/2/2020 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban Giám đốc đã chỉ đạo đưa nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh, quân sự vào từng nhiệm vụ cụ thể của Học viện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

  Về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và bồi dưỡng kiến thức, Học viện đã đưa môn học quốc phòng an ninh là môn học chính khóa các hệ lớp đào tạo; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các trường, học viện quân sự và Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu giấy trong triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Năm 2020, Học viện phối hợp với Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 2 cho 70 cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  Công tác tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự Học viện trung tâm và các Ban chỉ huy quân sự các Học viện trực thuộc thường xuyên được Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố kiện toàn đầy đủ theo Luật Dân quân tự vệ và chỉ đạo của cấp trên. Công tác quản lý lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nghiêm túc. Hàng năm tổ chức rà soát đăng ký người trong độ tuổi dân quân tự vệ, đồng thời tuyển chọn những đồng chí có đủ sức khỏe bổ sung vào lực lượng tự vệ nòng cốt. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của Học viện được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch.

  Về công tác huấn luyện quân sự và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, hàng năm lực lượng tự vệ của hệ thống Học viện tham gia đầy đủ công tác tập huấn, học tập chính trị hàng năm theo quy định; chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung cho nhiệm vụ phòng thủ, diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn…; tham gia tập huấn cán bộ các cấp năm 2020 từ chỉ huy đến tiểu, khẩu đội; tham gia huấn luyện các trung đội chuyên ngành theo chỉ đạo cấp trên. Tại Học viện trung tâm, tổ chức huấn luyện trung đội tự vệ chiến đấu tại chỗ theo kế hoạch năm 2020 thời gian 10 ngày, kết quả đạt loại giỏi. Kết quả hội thao cấp quận tốt, đạt giải 3 toàn quận. Công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trật tự trị an năm 2020 được thực hiện nghiêm túc. Không có vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan và địa bàn, khả năng huy động tổ chức sử dụng lực lượng, xử lý các tình huống nhanh kịp thời. Công tác động viên, tuyển quân, bảo quản vũ khí, trang bị, chính sách hậu phương quân đội được thường xuyên quan tâm, thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và quân sự của Học viện trong năm 2020, góp phần vào thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" năm 2020 của Học viện, vừa duy trì công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, phục vụ, vừa tham gia, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo đảm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài Học viện.

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định kiện toàn tổ chức là vấn đề quan trọng vì tổ chức có mạnh thì mới có các hoạt động tốt. Do đó, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu cần sớm kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh của các đơn vị trực thuộc và của Học viện; kiện toàn Ban chỉ huy quân sự các Học viện trực thuộc, các trung đội, tiểu đội tự vệ thường trực, đảm bảo về nguyên tắc sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Đồng thời, sớm xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh, Ban Chỉ huy quân sự Học viện Trung tâm và các Học viện trực thuộc.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cũng yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự các Học viện trực thuộc phải xây dựng chế độ báo cáo thường xuyên định kỳ hàng quý; xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự các cấp trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn; phối hợp, tham gia tích cực với Ban Chỉ huy quân sự trên địa bàn đóng quân, đảm bảo an ninh, an toàn, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, nhất là trong thời điểm các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương như Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước…; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng dân quân tự vệ thường trực, động viên để các đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm của mình khi tham gia các hoạt động chung; tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cập nhật vào giáo trình, bài giảng của giảng viên những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

  Tác giả: Mạnh Thắng & M.H

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội