Một số hình ảnh Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII khu vực phía Bắc

  10:38 17/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2360

  Trong các ngày từ 13/4/2021 đến ngày 16/4/2021 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII khu vực phía Bắc.

  Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Bắc Ninh và Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tại 02 khu vực: Hội thi khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 13/4/2021 đến ngày 16/4/2021 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Hội thi khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Tham dự Hội thi khu vực phía Bắc có 75 giảng viên, gồm: 66 thí sinh của 31 trường chính trị; 09 thí sinh của 09 trường bộ, ngành. Theo quy định, giảng viên dự thi thực hiện 03 nội dung thi: thi giáo án, thi viết và thi giảng. Kết quả chấm điểm ba nội dung thi và kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên sẽ là căn cứ để Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xét và công nhận giảng viên dạy giỏi. Kết quả thi là điểm trung bình của 03 phần thi, trong đó phần thi giảng được tính điểm hệ số 3.

  Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động của Hội thi:

  Thí sinh tham dự phần thi viết diễn ra vào chiều ngày 14/4

  Thí sinh tham dự phần thi viết diễn ra vào chiều ngày 14/4

  Thí sinh tham dự phần thi viết diễn ra vào chiều ngày 14/4

  Thí sinh tham dự phần thi viết diễn ra vào chiều ngày 14/4

  Thí sinh tham dự phần thi giảng với lớp học giả định theo quy định của Ban Tổ chức

  Thí sinh tham dự phần thi giảng với lớp học giả định theo quy định của Ban Tổ chức

  Hội đồng giám khảo được thành lập theo từng chuyên ngành

  Hội đồng giám khảo được thành lập theo từng chuyên ngành

  Thí sinh tham dự phần thi giảng với lớp học giả định theo quy định của Ban Tổ chức

  Thí sinh tham dự phần thi giảng với lớp học giả định theo quy định của Ban Tổ chức

  Lớp học giả định được thành lập theo quy định của Ban Tổ chức để đảm bảo các yêu cầu, điều kiện giúp thí sinh hoàn thành tốt phần thi

  Thí sinh tham dự phần thi giảng với lớp học giả định theo quy định của Ban Tổ chức

  Hội đồng giám khảo được thành lập theo từng chuyên ngành

  Học viên trong lớp học giả định tham gia tương tác, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên

  Thí sinh tham dự phần thi giảng với lớp học giả định theo quy định của Ban Tổ chức

  Học viên trong lớp học giả định tham gia tương tác, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên

  Hội đồng giám khảo được thành lập theo từng chuyên ngành

  Tác giả: Đức Mạnh & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội