Lan tỏa giá trị và bản sắc của giảng viên Trường Đảng từ Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

  15:58 19/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1760

  Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị; nhằm động viên, cổ vũ giảng viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

  Đây cũng là dịp để giảng viên trong cả nước học tập, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng của địa phương, lan tỏa giá trị và bản sắc của giảng viên Trường Đảng.

  Thực hiện Hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hằng năm, Trường Chính trị tỉnh Long An đều tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, nhằm tạo dựng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, đồng thời lựa chọn và bồi dưỡng giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện tổ chức. Qua 06 kỳ Hội thi, Trường Chính trị tỉnh Long An đã cử 12 lượt giảng viên tham dự, trong đó 12/12 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc, đặc biệt có 06 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc. Kết quả này là niềm vinh dự, tự hào của Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Long An, đồng thời cũng là áp lực, trọng trách đặt ra, yêu cầu đội ngũ giảng viên phải luôn trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nhà giáo, khả năng truyền đạt để giữ vững truyền thống của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Long An, tiếp tục lan tỏa bản sắc và giá trị của giảng viên Trường Đảng.

  Để có được kết quả như trên, các thế hệ lãnh đạo của Trường Chính trị tỉnh Long An rất quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kiến thức thực tiễn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên. Hằng năm, đội ngũ giảng viên của trường đều được cử đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh từ 10 đến 15 ngày; việc cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn tại cơ sở được lãnh đạo trường duy trì thường xuyên, mỗi năm cử 01 giảng viên đi thực tế có kỳ hạn tại cơ sở từ 06 tháng đến 01 năm. Bên cạnh đó, giảng viên còn được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Việc kiểm tra chất lượng giảng dạy của giảng viên được lãnh đạo trường thường xuyên thực hiện, thông qua dự giờ đột xuất hoặc có kế hoạch của Ban Giám hiệu. Đồng thời, nhà trường duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chuyên môn (ba tháng một lần), chú ý lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động giảng dạy; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để giảng viên hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học được thực hiện với tất cả các loại hình đào tạo, bồi dưỡng tại trường, qua đó giúp giảng viên kịp thời điều chỉnh phương pháp truyền đạt, dung lượng kiến thức trong mỗi tiết giảng cho phù hợp với từng đối tượng học viên. Đội ngũ giảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ mối quan hệ hòa nhã, chừng mực với học viên; tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với phương pháp giảng dạy tích cực. Trong giảng dạy, hầu hết giảng viên đã sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực và phương pháp truyền thống kết hợp công cụ bổ trợ hiện đại để minh họa, trực quan sinh động, tăng tính thu hút của mỗi buổi lên lớp cho học viên.

  Có thể thấy, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Long An ngày càng khẳng định được năng lực, uy tín, thương hiệu của giảng viên Trường Đảng; thực sự là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận; kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, chống đối của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình... Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất”. Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cũng là dịp để đội ngũ giảng viên được học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tiếp tục lan tỏa bản sắc và giá trị của giảng viên Trường Đảng.

  Để tiếp tục lan tỏa giá trị và bản sắc giảng viên Trường Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Long An nói riêng, hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nói chung, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục duy trì, đổi mới cách thức tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tiếp tục tạo điều kiện để giảng viên được trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

  - Mỗi giảng viên trường Đảng phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường giai cấp công nhân kiên định; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn giữ vững thương hiệu giảng viên Trường Đảng.

  - Tiếp tục cụ thể hóa về cơ chế, chính sách khuyến khích đối với giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi, xuất sắc khi tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp, nhất là Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc như: tạo điều kiện về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng lương trước thời hạn, cộng điểm thi đua,… 

   

  Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Long An tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ V-2014 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang

  Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Long An tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI-2017 tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk 

  Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường tại Trường Chính trị tỉnh Long An năm 2020 

  Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Minh, Trường Chính trị tỉnh Long An

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội