Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu được quy định như thế nào?

  12:20 06/05/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1954

  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau:

  Tác giả: BBT dẫn tin từ www.hanoimoi.com.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội