Giới thiệu sách “Báo chí với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo”

  16:20 16/06/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4262

  Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản tháng 9/2020. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu!

  Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản tháng 9/2020

  -----------------

  Trong những thập niên qua, tình hình tranh chấp biên giới trên biển trở nên phức tạp giữa các quốc gia bên bờ Biển Đông và tình trạng ngư dân các nước xâm phạm lãnh hải của nhau vẫn còn tiếp diễn, dẫn đến những rắc rối về vấn đề an ninh, ngoại giao… Tình hình đó đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo phải được coi trọng để mọi tổ chức và người dân nhận thức, ứng xử vừa phù hợp với quy định của pháp luật, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

  Thời gian qua, báo chí nước ta đã vào cuộc, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về chủ quyền biển, đảo. Ngày 23/6/1994, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Quốc hội một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hoà bình trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; trong khi nỗ lực thúc đẩy và đàm phán để tìm giải pháp cơ bản và lâu dài, các bên liên quan cần duy trì ổn định trên cơ sở giữ nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực. Quốc hội nhấn mạnh cần phân biệt vấn đề giải quyết tranh chấp về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với vấn đề bảo vệ các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam căn cứ vào những nguyên tắc và tiêu chuẩn của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

  Mặt khác chúng ta cũng cần đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng bất đồng về chủ quyền lãnh thổ để kích động, chia rẽ quan hệ giữa nước ta với các nước láng giềng; công kích, xuyên tạc chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và chính sách của Nhà nước.

  Những năm qua, báo chí nước ta đã làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo đến với các tầng lớp nhân dân vẫn còn những hạn chế nhất định. Báo chí còn quá e dè khi đưa thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo vì e sợ những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và các nước láng giềng; lượng thông tin, tư liệu được cung cấp đến người dân qua các phương tiện báo chí còn quá ít và không thường xuyên; chưa xây dựng được chuyên san, chuyên mục để thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho những người quan tâm; có những thời điểm, một bộ phận nhân dân hoang mang trước những luận điệu xúi giục, kích động bạo loạn của các thế lực phản động mà nguyên nhân là do báo chí chính thống chưa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục và định hướng dư luận, v.v....

  Cuốn sách “Báo chí với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo” do TS Trần Văn Thạch, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ biên nghiên cứu những vấn đề lý luận về vị trí, vai trò của báo chí và thực trạng thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của các cơ quan báo chí trong những năm qua; đồng thời đóng góp một số giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo của báo chí trong giai đoạn hiện nay.

  Sách do Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản tháng 9/2020. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu!

  Tác giả: Bình Nguyên

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội