Thông tin công tác từ các trường chính trị, tháng 5 năm 2021

  16:34 16/06/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4058

  1. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội điều chỉnh lịch giảng dạy, hình thức hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và bế giảng 02 lớp bồi dưỡng phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh Covid.  Phối hợp tổ chức học trực tuyến cho 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề “Thống nhất đề cương bài giảng phần Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội”. Hoàn thành việc thao giảng cấp khoa đối với 02 giảng viên.

  2. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ hoàn thành biên soạn Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ” thuộc chương trình Trung cấp Lý luận chính trị. Xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 8 năm 2021. Tiếp tục tham mưu Thành ủy xây dựng Dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ theo Quy định 09-Qđi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  3. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang duy trì kế hoạch giảng dạy các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, trong đó khai giảng 04 lớp, bế giảng 01 lớp, tổ chức thi tốt nghiệp 02 lớp. Triển khai xây dựng kế hoạch giảng dạy, phân công giảng dạy theo chương trình Trung cấp Lý luận chính trị mới ban hành và hướng dẫn thực hiện chương trình. Tổ chức Hội thảo cấp trường với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước và tầm nhìn thời đại”. Hoàn thành xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 01 năm 2021.

  4. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid. Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)”. Tiếp tục triển khai các đề tài khoa học cấp trường năm 2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

  5. Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tạm dừng toàn bộ lịch học các lớp đào tạo và bồi dưỡng do tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/5/2021. Phát hành bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 1/2021. Tiếp tục triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học cấp cơ sở theo đúng tiến độ và các công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Trường.

  6. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp, chấm khóa luận và xét điều kiện tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K59 đúng kế hoạch. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 12. Hoàn thành biên soạn Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn” thuộc chương trình Trung cấp Lý luận chính trị. Chung tay cùng các trường chính trị thuộc Cụm thi đua Trung du miền núi phía Bắc ủng hộ phòng, chống Covid-19 tại Bắc Giang.

  7. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức chấm thi tốt nghiệp và hướng dẫn tiểu luận cho 03 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, bế giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Phối hợp tổ chức và quản lý học trực tuyến lớp Cao cấp Lý luận chính trị. Biên tập, xuất bản bản tin với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa thế giới” nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  8. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tiếp tục quản lý và giảng dạy 07 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Phối hợp quản lý 01 lớp Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế. Thành lập Hội đồng thẩm định, kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021.

   9. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì kế hoạch giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Ban Tổ chức, Sở Nội vụ tỉnh tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp bồi dưỡng cấp ủy năm 2021. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp”. Triển khai đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022.

  10. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tiếp tục duy trì kế hoạch học tập năm 2021, trong đó đối với các lớp Trung cấp Lý luận chính trị, quản lý và giảng dạy 06 lớp, tuyển sinh 02 lớp, khai giảng 01 lớp. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và giảng dạy ở Trường Chính trị tỉnh Hà Giang” và 01 hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – hành trình tìm đường cứu nước 05/6/1911-05/6/2021”. Triển khai biên soạn cuốn Trường Chính trị tỉnh Hà Giang 15 năm xây dựng và phát triển (giai đoạn 2007-2021).

  11. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang khai giảng 03 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Phối hợp tổ chức và quản lý 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị. Xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 21/2021.Tham gia nghiên cứu xây dựng nghị quyết và đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV”. Xây dựng dự thảo đề án tổng thể phát triển Trường Chính trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

  12. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình tiếp tục quản lý và điều hành giảng dạy 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng; bế giảng 01 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Tổ chức tập huấn và giảng dạy trực tuyến các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Hòa Bình sau sắp xếp lại theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. Tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp trường (lần 2) với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động đưa học viên đi nghiên cứu thực tế trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Hòa Bìnhvà 02 hội thảo khoa học cấp khoa. Tiếp tục triển khai Đề án “Đưa cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn ở địa phương, đơn vị giai đoạn 2020-2025”.

  13. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên tạm dừng các lớp đào tạo, bồi dưỡng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Phát hành Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và sáng kiến kinh nghiệm năm 2021.

  14. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch năm 2021. Tổ chức thi tốt nghiệp cho 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K150. Biên tập và phát hành Nội san số 8/2021 với chủ đề “Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.

  15. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức quản lý, giảng dạy, phục vụ 31 với 2.588 học viên, gồm 17 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị, 04 lớp Đại học, 08 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và lớp chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Tổ chức tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề: “Nghiên cứu vận dụng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào bài giảng chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”. Biên soạn bài viết cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Vận dụng sáng tạo tầm nhìn thời đại Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay”. Hoàn tất việc xây dựng phòng họp trực tuyến và kết nối cầu truyền hình.

  16. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tạm dừng các lớp đào tạo, bồi dưỡng do điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Tiếp tục thực hiên 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và 02 đề tài cấp cơ sở. Xuất bản bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).

  17. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì giảng dạy, phục vụ 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.276 học viên. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần I năm 2021. Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo cấp khoa theo kế hoạch năm 2021. Tổ chức cho học viên 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường.

  18. Trường Chính trị tỉnh Long An bế giảng 13 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, khoa. Phát hành Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2021. Tổ chức Tọa đàm khoa học “Kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021)”. Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của khoa Xây dựng Đảng “Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân của cấp ủy, chính quyền cấp huyện ở tỉnh Long An hiện nay”. Hội đồng khoa học cấp tỉnh thông qua đề cương Đề tài khoa học cấp cơ sở của Trường Chính trị tỉnh Long An “Nâng cao hiệu quả tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở ở tỉnh Long An hiện nay”. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Quý II/2021 cho khối nội dung với chủ đề “Phương thức cập nhật kiến thức Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào nội dung bài giảng thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”.

  19. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định  tạm dừng lịch giảng dạy và phục vụ giảng dạy cho 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid. Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Trung cấp Lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện chương trình do Học viện ban hành. Triển khai biên soạn bài kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Thành tựu và kinh nghiệm 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011) tại tỉnh Nam Định”. Xuất bản Nội san số 02/2021 chủ đề “Chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường”.

  20. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tổ chức lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 tại huyện Thanh Chương; hướng dẫn ôn thi, thi, chấm thi và xét điều kiện tốt nghiệp cho 03 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Sau khi có hướng dẫn của Học viện về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực truyến của Học viện, trường chủ động triển khai dạy học trực tuyến cho 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Xây dựng phương án phân công giảng dạy theo Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị và hướng dẫn của Học viện. Xuất bản Nội san Thông tin lý luận và thực tiễn số 42. Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Quán triệt, vận dụng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy lý luận chính trị”. Hoàn thành Đề án xây dựng “Chương trình, tập bài giảng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp phòng thuộc huyện và tỉnh” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

  21. Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình khai giảng 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính; 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 01 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở của Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Bế giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K24A3, K24C.Tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường năm 2021.

   22. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quản lý và giảng dạy 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.423 học viên. Tổ chức thi tốt nghiệp cho 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Xây dựng kế hoạch phân công giảng dạy theo chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới và hướng dẫn của Học viện.Tổ chức Hội nghị chuyên môn năm 2021, tổng kết thi giảng viên giỏi cấp khoa, thi giảng viên giỏi cấp trường năm học 2020-2021. Phát hành Bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021 nhân Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5-2021). Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021-2022 theo kế hoạch.

  23. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quản lý, giảng dạy các lớp tại trường theo kế hoạch. Tổ chức thi tốt nghiệp cho 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính và đi nghiên cứu thực tế cho 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Bế giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Hoàn thiện hồ sơ Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Hồ Chí Minh – Hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình”, nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021).

  24. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức quản lý và giảng dạy 53 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức học trực tuyến theo hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, 03 lớp bồi dưỡng. Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021. Biên tập và xuất bản bản tin Thông tin Lý luận và thực tiễn số 01 năm 2021.

  25. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục giảng dạy các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính không tập trung tại trường. Khai giảng 05 lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, 01 lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính. Tổ chức thi tốt nghiệp cho 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính không tập trung. Phối hợp quản lý lớp Cao cấp lý luận chính trị và lớp Cao học ngành xây dựng Đảng, Chính quyền nhà nước theo hình thức trực tuyến. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp cơ sở với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Sóc Trăng”.

  26. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quản lý, giảng dạy 08 lớp Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục giảng dạy các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính không tập trung tại trường. Khai giảng 05 lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, 01 lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính. Tổ chức thi tốt nghiệp cho 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính không tập trung. Phối hợp quản lý lớp Cao cấp lý luận chính trị và lớp Cao học ngành xây dựng Đảng, Chính quyền nhà nước theo hình thức trực tuyến. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp cơ sở với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Sóc Trăng”.; 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Phối hợp quản lý, phục vụ 02 lớp Cao cấp Lý luận chính trị và 01 lớp Cao học chuyên ngành Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững. Bế giảng 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K53. Hội đồng khoa học xét duyệt thuyết minh đề cương 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021. Phát hành Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 10/2021. Tổ chức cho 01 giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài hạn tại UBND xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm để cập nhật, bổ sung kiến thức thực tiễn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên, viên chức và học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính./.

  Tác giả: Tổng hợp: Vụ Các trường chính trị

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội