Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

  16:54 22/10/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3365

  Chiều ngày 22/10/2021, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" đã có cuộc họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo và đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo chủ trì cuộc họp.

  Toàn cảnh cuộc họp

  Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Học viện: Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Văn phòng Học viện, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có đồng chí Trần Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 333-KH/HVCTQG ngày 18/8/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thảo. Đến nay, Ban Tổ chức đã biên tập, thẩm định 46 bài tham luận của 9 đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 26 đại biểu trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc và 4 cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc.

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh ủy rất vinh dự được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lựa chọn là đơn vị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ, đặc biệt trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết theo Kế hoạch và sẽ bảo đảm các điều kiện cần thiết để Hội thảo diễn ra thành công.

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong công tác tổ chức Hội thảo; ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của các đơn vị có liên quan. Hội thảo diễn ra trong trạng thái bình thường mới, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, do vậy, Đồng chí đề nghị hình thức tổ chức, chương trình Hội thảo cũng như các công việc chuẩn bị cho Hội thảo phải được triển khai linh hoạt, sát hợp tình hình thực tế, bảo đảm Hội thảo diễn ra an toàn, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả./.

  Tác giả: Vụ Các trường chính trị

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội