Hội thảo khoa học “Xây dựng, quảng bá và phát triển các sản phẩm văn hoá ẩm thực đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh”

  20:20 19/05/2022

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2891

  Sáng 19/5, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng, quảng bá và phát triển các sản phẩm văn hoá ẩm thực đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh”.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh; các chuyên gia, nhà khoa học. 

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Hội thảo không chỉ có ý nghĩa giá trị về lý luận mà còn mang tính thực tiễn, ứng dụng cao, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang tích cực xây dựng thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, tháng 11-2021. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng văn hóa, để “ Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Hội thảo “Xây dựng, quảng bá và phát triển các sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh" là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ của Diễn đàn phát triển địa phương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

  Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước hiện nay, yêu cầu đặt ra là phải “khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 phục hồi và phát triển du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý du lịch và triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển du lịch; xây dựng và quản lý thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch”. Trong bối cảnh đó, Hội thảo là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa đối với việc phát triển các sản phẩm du lịch, phát triển thị trường du lịch, tăng cường xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh,  PGS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh trong phát biểu đề dẫn.

  Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa  học khẳng định tiềm năng, thế mạnh vị trí địa lý tỉnh Bắc Ninh- nơi hội tụ, sản sinh, lưu truyền nhiều giá trị di sản văn hóa tiêu biểu thế giới, được UNESCO vinh danh, công nhận. Đó là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch của địa phương và đất nước. Trong đó có những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống đặc sắc, như: bánh Phu Thê Đình Bảng, bánh Khúc làng Diềm, bánh khoai Thị Cầu, bánh tẻ làng Chờ, Nem Bùi (Thuận Thành)… Tuy nhiên, để thu hút khách du lịch, vẫn còn nhiều yếu tố rào cản, như: vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động khai thác các yếu tố thuộc về văn hóa ẩm thực để thu hút khách du lịch nhất là quốc tế của Bắc Ninh chưa được tiến hành một cách có hệ thống. Vai trò của văn hóa ẩm thực trong lĩnh vực du lịch chưa được nhấn mạnh nhiều trong những chính sách, kế hoạch cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế du lịch của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh còn thiếu vắng những địa chỉ tập trung giới thiệu, bán sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến (OCOP). Một số món ăn đặc sản truyền thống thiếu tính hấp dẫn, tiện lợi từ cách bảo quản cho đến việc sử dụng bao bì đóng gói cho sản phẩm…

  Đại biểu tham luận tại Hội thảo

  Đại biểu dự Hội thảo

  Nhiều tham luận đề cập những vấn đề cụ thể, thiết thực như: Lý luận về văn hoá ẩm thực tỉnh Bắc Ninh và xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch; Giá trị của văn hoá ẩm thực; Xu thế phát triển của ẩm thực Bắc Ninh; thực trạng, những vấn đề đặt ra trong hoạt động quảng bá các sản phẩm ẩm thực của tỉnh hiện nay; Phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng, quảng bá và phát triển sản phẩm văn hóa ẩm thực Bắc Ninh... Các tham luận khẳng định cần xây dựng và phát triển các sản phẩm văn hóa ẩm thực của Bắc Ninh theo hướng đa dạng, độc đáo, có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Muốn vậy, cần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển thương hiệu, đảm bảo an toàn thực phẩm, quản lý hoạt động chợ đêm; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động quảng bá phát triển ẩm thực du lịch; xây dựng thương hiệu văn hóa ẩm thực và có sự hợp tác chỉ đạo chung giữa các doanh nghiệp ẩm thực trong vùng;  tiến hành hợp tác chặt chẽ với các vùng phụ cận để tạo nhiều hơn nữa các sản phẩm văn hóa ẩm thực có chất lượng thông qua các tuyến, các điểm du lịch liên vùng; gắn phát triển thị trường với phát triển sản phẩm ẩm thực Bắc Ninh; đa dạng hóa các phương thức truyền thông sản phẩm; chú trọng khâu nghiên cứu thị trường, thị hiếu sản phẩm, v.v..

  Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tạo bước chuyển mới trong việc xây dựng, phát triển, quảng bá các sản phẩm ẩm thực Bắc Ninh cũng như cả nước; hướng tới xây dựng nền văn hóa phát triển toàn diện.

  Tác giả: BT & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội