Thông tin công tác trường chính trị 6 tháng đầu năm 2022

  07:34 11/08/2022

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4146

  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội: quản lý, giảng dạy 47 lớp/3.415 học viên trong đó có 04 lớp cao cấp LLCT/225 học viên, 43 lớp TC LLCT-HC và TC LLCT/3.190 học viên; bế giảng 19 lớp TC LLCT-HC và 02 lớp TC LLCT hệ tập trung;

  1. TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI: quản lý, giảng dạy 47 lớp/3.415 học viên trong đó có 04 lớp cao cấp LLCT/225 học viên, 43 lớp TC LLCT-HC và TC LLCT/3.190 học viên; bế giảng 19 lớp TC LLCT-HC và 02 lớp TC LLCT hệ tập trung; khai giảng và bế giảng 8 lớp bồi dưỡng/1.458 học viên; phối hợp tổ chức 05 lớp bồi dưỡng/573 học viên, 01 lớp TC LLCT (hệ không tập trung)/80 học viên. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 18 lượt giảng viên.

  Duy trì thường xuyên công tác phối kết hợp giữa nhà trường và các trung tâm bồi dưỡng chính trị thông qua hệ thống camera. Triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp thành phố; Thường trực Hội đồng khoa học Trường duyệt đề cương, kiểm tra tiến độ đề tài khoa học cấp trường năm 2022. Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường lần 1 với chủ đề: “Xây dựng văn hóa Trường Đảng trong giai đoạn hiện nay”/46 bài viết tham luận; các khoa tổ chức 3 hội thảo, tọa đàm khoa học; tham dự hội thảo khoa học cấp Bộ tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh và Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình. Xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/34 bài viết. Tổ chức cho 3 khoa đi nghiên cứu thực tế tại các huyện của thành phố Hà Nội; các cá nhân chủ động đi nghiên cứu thực tiễn theo kế hoạch; tổ chức cho 06 lớp TC LLCT-HC và 02 lớp TC LLCT đi nghiên cứu thực tiễn bằng hình thức trực tuyến, 02 lớp Cao cấp, 21 lớp TC LLCT đi nghiên cứu thực tiễn bằng hình thức trực tiếp. Các khoa đã thực hiện 14 lượt tham giảng, thông qua 13 lượt bài giảng cấp khoa và 07 lượt bài giảng cấp trường, thực hiện dự giờ đối với 02 giảng viên.

  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: quản lý, giảng dạy 03 lớp cao cấp LLCT/159 học viên, 04 lớp hoàn chỉnh cao cấp LLCT/302 học viên; 119 lớp TC LLCT/7.474 học viên (trong đó có 20 lớp hệ tập trung/959 học viên, 99 lớp hệ không tập trung/6.515 học viên), xét tốt nghiệp 03 lớp TC LLCT/221 học viên; 26 lớp đại học hệ chính quy/2.388 sinh viên, 10 lớp đại học hệ vừa học vừa làm/610 học viên; 21 lớp bồi dưỡng/1.665 học viên; 10 lớp liên kết/215 học viên (01 lớp Đại học Luật và quản trị địa phương văn bằng 2/45 học viên, 8 lớp cao học/156 học viên, 01 lớp Thạc sĩ Quản lý công/14 học viên). Hoàn thành việc cập nhật chương trình đào tạo đại học hệ chính quy lên phần mềm quản lý đào tạo. Tổ chức Hội nghị công tác hiệp quản đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 tại Bình Phước với sự tham gia của 45 đồng chí đại diện lãnh đạo trung tâm các quận, huyện, sở, ban, ngành có mối quan hệ hiệp quản với Học viện. Tổ chức thi và viết thu hoạch hết môn cho 215 lớp. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ban hành mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022. Cập nhật bằng tốt nghiệp lên hệ thống tra cứu văn bằng, chứng chỉ của Bộ Giáo dục - đào tạo. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện và sinh viên đối với 250 sinh viên. Tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế: “Một ngày làm sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” với 350 học sinh THPT. Thực hiện chuẩn hóa các khâu biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu học tập, tiếp nhận và quản lý giáo án giảng dạy cho hệ cử nhân chính quy, chương trình bồi dưỡng. Tổ chức 04 hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2021 - 2022; giao thực hiện 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2021 - 2022; nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; triển khai đăng ký thực hiện 03 đề tài khoa học cấp Bộ; triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021 - 2022. Phối hợp tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến: “Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu khoa học”. Phối hợp với Viện Đào tạo - Nghiên cứu quản trị (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hướng dẫn viết bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế năm 2022 với sự tham gia của 94 sinh viên. Tổ chức thành công 04 hội thảo khoa học cấp Học viện, 02 hội thảo cấp thành phố. Hoàn thành việc in 02 cuốn sách; tiếp tục thực hiện in 03 cuốn sách kỷ yếu khoa học. Xuất bản 01 số Tạp chí khoa học Phát triển Nhân lực/500 cuốn. Xây dựng tủ sách: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” nhằm tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

  3. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: chuyển tiếp 14 lớp TC LLCT-HC và 15 lớp TC LLCT, 02 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; khai giảng 4 lớp TC LLCT (02 lớp tập trung, 02 lớp không tập trung), 12 lớp bồi dưỡng; bế giảng 07 lớp TC LLCT-HC; tổ chức thi tốt nghiệp cho 08 lớp TC LLCT-HC và TC LLCT; liên kết đào tạo 02 lớp cao cấp LLCT, 1 lớp cao học. Triển khai thực hiện 01 đề tài cấp thành phố, 6 đề tài cấp trường, 12 đề tài cấp khoa. Xuất bản 01 số Nội san Thông tin lý luận và thực tiễn, phát hành 02 cuốn kỷ yếu sau hội thảo, tọa đàm khoa học. Tổ chức cho 10 lớp TC LLCT-HC, TC LLCT đi nghiên cứu thực tiễn cuối khóa. Tổ chức 03 hội thảo, 01 tọa đàm khoa học và 03 hội nghị. Phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được hơn 1600 bài dự thi. Tổ chức dự giờ 04 giảng viên tại 03 khoa. Phát động phong trào thi đua năm 2022: “Cán bộ, viên chức Trường Chính trị Tô Hiệu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động; đoàn kết, năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Xây dựng lộ trình cụ thể phấn đấu Trường Chính trị đạt chuẩn, dự kiến đạt 53/55 tiêu chí chuẩn mức 1 vào cuối năm 2022, đạt 55/55 tiêu chí vào năm 2023. Cử 16 lượt cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng 31/33 giảng viên tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ: 94% giảng viên có trình độ đại học, trong đó có 5 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 01 cao học. Tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 72 năm thành lập Trường.

  4. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: quản lý, giảng dạy 10 lớp TC LLCT-HC và TC LLCT; tổ chức cho 05 lớp nghiên cứu thực tế theo hình thức  báo cáo trực tuyến, 8 lớp đi nghiên cứu thực tế bằng hình thức trực tiếp; tổ chức cho 13 lớp TC LLCT-HC thi tốt nghiệp; khai giảng 06 lớp TC LLCT, bế giảng 08 lớp TC LLCT-HC. Bế giảng 05 lớp bồi dưỡng, khai giảng 03 lớp bồi dưỡng. Tiếp tục đưa 4 giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn. Triển khai tổ chức thành công 01 cuộc hội thảo khoa học cấp thành phố; xuất bản Nội san số 01/2022; triển khai cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê duyệt 6 đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở năm 2022. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”; tổ chức báo cáo 03 tác phẩm khoa học cho khoa.

  5. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG TỈNH AN GIANG: khai giảng 02 lớp TC LLCT, 01 lớp bồi dưỡng; bế giảng 06 lớp TC LLCT-HC, 06 lớp bồi dưỡng. Phối hợp với Học viện tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Bộ: “Phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở An Giang giai đoạn 2021 - 2025”. Thực hiện kế hoạch viết bài cho Website Việt Nam thịnh vượng và Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2022.

  6. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀ RỊA - VŨNG TÀU: quản lý, giảng dạy 25 lớp/1.698 học viên trong đó: 02 lớp cao cấp LLCT/114 học viên, 18 lớp TC LLCT-HC/1.199 học viên, 05 lớp bồi dưỡng/385 học viên, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức 02 lớp bồi dưỡng/468 học viên. Triển khai nghiên cứu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường từ năm 2021 chuyển sang. Tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp trường; xuất bản 01 số Thông tin lý luận và thực tiễn. Các khoa thực hiện kế hoạch đi nghiên cứu thực tế theo quy định, giảng viên kết hợp đi nghiên cứu thực tế cùng với học viên các lớp TC LLCT và các lớp bồi dưỡng.

  7. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU: quản lý, giảng dạy 16 lớp/1.079 học viên trong đó: khai giảng 06 lớp/493 học viên; bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC/109 học viên, 04 lớp bồi dưỡng/313 học viên. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn; tổ chức 02 cuộc hội thảo khoa học cấp trường, 03 cuộc hội thảo cấp khoa; phối hợp với Đảng ủy Khối tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối trong giai đoạn hiện nay”; giảng viên của Trường tích cực tham gia viết bài đăng trên tờ tin, báo, tạp chí trong, ngoài tỉnh; tham gia hội thảo khoa học cá trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 04 đồng chí học cao cấp LLCT; cử 06 đồng chí tham gia học lớp hoàn chỉnh cao cấp LLCT; cử nhiều lượt giảng viên tham gia tập huấn các chương trình nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ do Học viện và các sở, ban, ngành địa phương tổ chức. Thực hiện tốt việc tham gia quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến đảng viên, viên chức Trường. Kiện toàn tổ thanh tra giáo dục Trường; triển khai thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ của năm; ký kết hợp tác đào tạo, hỗ trợ nhân lực giảng dạy lý luận chính trị cho các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

  8. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG: quản lý, giảng dạy 32 lớp/2.365 học viên trong đó có: 01 lớp cao cấp LLCT/59 học viên, 19 lớp TC LLCT-HC/1.102 học viên, 04 lớp liên kết đào tạo/170 học viên (02 lớp đại học văn bằng 2/102 học viên, 02 lớp cao học/68 học viên), 08 lớp bồi dưỡng/1.206 học viên. Tổ chức thi tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp cho 04 lớp TC LLCT-HC, bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC. Cử 02 giảng viên đi thi nâng ngạch, 05 giảng viên học hoàn chỉnh chương trình cao cấp LLCT, 04 giảng viên học Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển và nhiều giảng viên tham gia các lớp tập huấn do Học viện tổ chức. Tổ chức thanh tra một số lớp TC LLCT-HC ở các huyện, thành phố và tại Trường. Triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 4 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tổ chức 03 hội thảo khoa học trong đó có 01 hội thảo cấp tỉnh. Tổ chức cho 02 giảng viên đi thực tế có kỳ hạn 6 tháng. Xuất bản 2 số Thông tin lý luận và thực tiễn. Cử 3 đoàn công tác làm việc với trường chính trị các tỉnh: Nghệ An, Lào Cai, Hải Phòng…. Tổ chức cho 39 lượt cán bộ, giảng viên đi hướng dẫn 376 lượt học viên các lớp có đủ điều kiện đi nghiên cứu thực tế ở trong và ngoài tỉnh. Hoàn thành việc tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2022 - 2023.

  9. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN: quản lý, giảng dạy 2 lớp TC LLCT-HC/130 học viên, 5 lớp TC LLCT/287 học viên, 2 lớp bồi dưỡng/119 học viên; khai giảng 01 lớp TC LLCT hệ tập trung/47 học viên; bế giảng 01 lớp cao cấp LLCT, 2 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp TC LLCT. Tổ chức cho 2 lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế. Thực hiện 5 đề tài khoa học cấp cơ sở, giao trực tiếp thực hiện 2 đề tài khoa học cấp khoa, 01 sáng kiến kinh nghiệm; xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 28. Ban hành kế hoạch tổ chức cho giảng viên tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc với chủ đề: “Xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”. Tổ chức 3 hội nghị chuyên môn, chuyên đề . Đăng 5 bài lên trang thông tin điện tử của nhà trường; tiếp nhận 3 bài gửi đăng Bản tin Công tác xây dựng Đảng (được đăng 2 bài); tham gia viết bài và được đăng 3 bài trên Website Việt Nam thịnh vượng; 01 bài gửi đăng Cổng thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn. Cử 01 viên chức học lớp hoàn thiện cao cấp LLCT; 01 viên chức học lớp đào tạo giảng viên LLCT; 4 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 22 lượt viên chức tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.

  10. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH quản lý, giảng dạy 35 lớp/2.233 học viên, trong đó có: 26 lớp đào tạo/1.706 học viên, 9 lớp bồi dưỡng/527 học viên. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của giảng viên: tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát việc soạn bài, giảng bài của giảng viên; duy trì nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn; tổ chức thao giảng, dự giờ, hội thảo cấp khoa theo kế hoạch; tổ chức cho giảng viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Học viện và các cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh; tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của giảng viên, chủ nhiệm lớp, phần mềm quản lý trong công tác quản lý học viên. Tổ chức thanh tra hoạt động giảng dạy, học tập, thi học phần, thi tốt nghiệp. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã sau đào tạo, bồi dưỡng ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay”; giao nghiên cứu 7 đề tài khoa học cấp Trường và 6 đề tài khoa học cấp khoa. Chỉ đạo 100% giảng viên hưởng ứng cuộc thi viết chính luận. Phát hành nội san Thông tin lý luận và thực tiễn số 58 với 25 bài viết. Phối hợp đăng cai tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Bộ: “Xây dựng, quảng  bá và phát triển các sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh”; xây dựng và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hội thao cấp khoa, cấp trường năm 2022; chỉ đạo các khoa tổ chức hội thảo cấp khoa theo kế hoạch. Tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên của Trường đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Hà Tĩnh. Phối hợp tổ chức đón tiếp tọa đàm với Đặc sứ Đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan và đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

  11. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH DƯƠNG: bế giảng 2 lớp TC LLCT hệ tập trung/98 học viên, 01 lớp TC LLCT hệ không tập trung/78 học viên; quản lý, giảng dạy 12 lớp TC LLCT/792 học viên, 2 lớp cao cấp LLCT không tập trung/115 học viên, 01 lớp đại học Luật liên kết/78 sinh viên; khai giảng 3 lớp chuyên viên/224 học viên, 2 lớp chuyên viên chính/150 học viên; bế giảng 4 lớp chuyên viên/268 học viên, 2 lớp chuyên viên chính/124 học viên; giảng dạy 3 lớp chuyên viên/229 học viên, 2 lớp chuyên viên chính/150 học viên. Tham gia trực tuyến hội thảo khoa học cấp Bộ, tham gia hội thảo khoa học cấp tỉnh, tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp trường: “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và vận dụng các Nghị quyết của Đảng vào giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương hiện nay”. Giảng viên các khoa đã tổ chức được 4 lượt đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong tỉnh. Cử 01 giảng viên học nghiên cứu sinh, 01 giảng viên học cao học, 16 viên chức học lớp bồi dưỡng, tập huấn.

  12. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH CÀ MAU: khai giảng 23 lớp/1.818 học viên, bế giảng 16 lớp/1.436 học viên; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II và Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức 2 lớp cao cấp LLCT, phối hợp với Sở Nội vụ mở lớp 01 bồi dưỡng. Tổ chức thành công hội thảo khoa học lần 1: “Vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về nghiên cứu bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ cho hoạt động giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghiệm thu 2 đề tài khoa học cấp cơ sở; xuất bản cuốn: “Trường Chính trị tỉnh Cà Mau - 70 năm xây dựng và phát triển (1948-2018)”, tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau”.

  13. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK: quản lý, giảng dạy 45 lớp/3.107 học viên trong đó có: 12 lớp TC LLCT-HC/877 học viên, 18 lớp TC LCLT/1.243 học viên, 9 lớp bồi dưỡng/644 học viên, 2 lớp cao học/75 học viên, 2 lớp đại học/152 học viên; bế giảng 5 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp cao cấp, 01 lớp đại học, 7 lớp bồi dưỡng. Tổ chức cho 4 lớp đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục triển khai 4 đề tài khoa học cấp trường năm 2021; thẩm định và ra quyết định triển khai 4 đề tài khoa học cấp trường năm 2022. Phối hợp tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp Bộ, 2 hội thảo khoa học cấp trường. Ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi viết chính luận năm 2022. Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng tới năm 2030. Tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế tại miền nam.

  14. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK NÔNG: quản lý, giảng dạy 01 lớp cao cấp LLCT/60 học viên, 5 lớp TC LLCT-HC/340 học viên, 6 lớp TC LLCT/386 học viên, 9 lớp bồi dưỡng; khai giảng 3 lớp TC LLCT/150 học viên; bế giảng 3 lớp TC LLCT-HC/180 học viên; tổ chức cho 5 lớp TC LLCT đi nghiên cứu thực tế; đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy bổ sung thêm 01 lớp TC LLCT nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo LLCT cho cán bộ của các địa phương, đơn vị. Tổ chức họp hội đồng khoa học về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2022; ban hành kế hoạch thao giảng, dự giờ giảng viên năm 2022; triển khai 2 đề tài khoa học cấp trường năm 2022. Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường: “Công tác giáo dục lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay”. Triển khai kế hoạch cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 trong toàn bộ viên chức, người lao động và học viên các lớp.

  15. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN: quản lý, giảng dạy 32 lớp/1.790 học viên trong đó có: 20 lớp TC LLLCT-HC và TC LLCT/1.260 học viên (6 lớp tập trung/298 học viên, 14 lớp không tập trung/961 học  viên), 12 lớp bồi dưỡng, 2 lớp khác/117 học viên. Chủ trì 4 đề tài khoa học cấp trường, 3 đề tài cấp khoa, 3 sáng kiến kinh nghiệm. Tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 3 hội thảo cấp trường, 3 hội thảo cấp khoa, 01 hội thảo cấp Cụm. Phát hành Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn với 14 bài, 7 tin. 100% giảng viên đã đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Tổ chức cho 6 lớp đào tạo TC LLCT-HC, TC LLCT đi nghiên cứu thực tế. Cử 4 cán bộ, giảng viên tham gia thi Cao học, 5 cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, hơn 40 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác. 3 khoa hoàn thành thao giảng cấp khoa, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thao giảng cấp trường. 100% cán bộ, giảng viên tham gia viết bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  16. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP: khai giảng 48 lớp/4.037 học viên. Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Bộ: “Phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp hiện nay”. Đăng ký 2 đề tài khoa học cấp tỉnh, 5 đề tài cấp cơ sở (4 đề tài đã được duyệt, 01 đề tài đang trong giai đoạn lấy ý kiến chuyên gia). Có 26 giảng viên đăng ký đi nghiên cứu thực tế trong tỉnh.

  17. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI: quản lý, giảng dạy 48 lớp/2.017 học viên trong đó có 21 lớp đào tạo/881 học viên, 20 lớp bồi dưỡng/833 học viên, 7 lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng/303 học viên. Xuất bản Nội san Thông tin lý luận và thực tiễn số 01, tổng hợp bài viết Nội san số 2/2022. Triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2022. Tổ chức thành công hội thảo khoa học kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ý nghĩa đối với công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính tị ở nước ta hiện nay”. Hoàn thiện bộ câu hỏi trắc nghiệm, bộ câu hỏi tự luận, vấn đáp chương trình TC LLCT-HC, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Tham gia hội thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức. Tham gia trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Xây dựng Đề án Trường chính trị chuẩn mức 1.

  18. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÀ NAM: giảng dạy 11 lớp TC LLCT/800 học viên trong đó khai giảng 6 lớp TC LLCT/399 học viên, bế giảng 5 lớp/401 học viên, mở 16 lớp bồi dưỡng, 01 lớp Cử nhân Luật. Triển khai thực hiện 4 đề tài khoa học cấp trường, 5 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở; tổ chức thành công 01 hội thảo cấp tỉnh với chủ đề: “Người cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Nam phát huy những giá trị văn hóa để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Gửi 8 bài viết cho Ban biên tập trang Website Việt Nam thịnh vượng trong đó có 01 bài được đăng. Triển khai cuộc thi viết chính luận tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên các lớp TC LLCT. Tổ chức cho 3 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

  19. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG: khai giảng 8 lớp LLCT, 2 lớp bồi dưỡng; tổ chức sơ kết 5 lớp TC LLCT-HC, TC LLCT; bế giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K27; giảng dạy 20 lớp TC LLCT-HC, TC LLCT; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV quản lý 2 lớp cao cấp LLCT, tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng 01 lớp cao cấp. Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Báo chí và tuyên truyền”. Phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: có 65 bài dự thi, chọn được 15 bài gửi thi cấp tỉnh và 10 bài gửi dự thi cấp Học viện. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025” với 160 bài dự thi cấp trường, chọn 10 bài dự thi với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (01 bài của giảng viên đã được chọn để thi tiếp vòng 2). Xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn số 23. Ban Giám hiệu và giảng viên tham gia dự lớp tập huấn giảng dạy Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý. Triển khai 4 đề tài khoa học cấp trường năm 2022; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị. Tổ chức cho các lớp TC LLCT-HC K114 đến K118 đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức đoàn Ban Giám hiệu, viên chức đi nghiên cứu thực tế tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.

  20. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN LINH TỈNH HƯNG YÊN: quản lý, giảng dạy 01 cao cấp LLCT/60 học viên, 14 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung/1.111 học viên, 6 lớp bồi dưỡng/1.348 học viên; bế giảng 01 lớp cao cấp, bế giảng 3 lớp TC LLCT-HC/258 học viên. Tổ chức thành công Hội thi Học viên học giỏi LLCT lần thứ II/2022. Triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu UBND cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 - 2026”; triển khai đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2023; phê duyệt tên và thuyết minh 5 đề tài khoa học cấp trường, 22 sáng kiến kinh nghiệm cá nhân, kế hoạch hội thảo cấp trường, cấp khoa năm 2022. Tổ chức thành công tọa đàm khoa học cấp tỉnh: “Những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới”. Xây dựng kế hoạch tổ chức 3 hội thảo khoa học cấp trường năm 2022. Xuất bản 2 số Thông tin lý luận và thực tiễn. Bảo vệ thành công Đề án xây dựng Trường Chính trị trị Nguyễn Văn Linh chuẩn mức 1 giai đoạn 2022 - 2026. Triển khai cuộc thi viết chính luận trong các khoa, phòng.

  21. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KHÁNH HÒA: quản lý, giảng dạy 27 lớp/1.967 học viên trong đó có 13 lớp mở mới/977 học viên, cụ thể: 18 lớp đào tạo/1.276 học viên, 9 lớp bồi dưỡng/691 học viên. Triển khai thực hiện 2 đề tài khoa học cấp trường, 2 đề tài khoa học cấp khoa. Xuất bản 2 tập san Thông tin Lý luận và thực tiễn số 10, 11. Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường: “Xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa, con người Việt Nam”. Triển khai kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của các khoa và kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của các giảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế học tập của các lớp. Tổ chức các hoạt động công tác chuyên môn. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cho 4 đoàn học viên các trường đến nghiên cứu thực tế tại tỉnh Khánh Hòa. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II/2022; phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.

  22. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KIÊN GIANG: quản lý, giảng dạy 55 lớp/4.867 học viên, trong đó có: 4 lớp cao cấp LLCT/237 học viên, 21 lớp TC LLCT-HC và TC LLCT/1.597 học viên, 4 lớp đại học/351 học viên, 26 lớp bồi dưỡng/2.682 học viên; khai giảng 26 lớp/2.600 học viên, bế giảng 22 lớp/2.199 học viên. Triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 2 đề tài khoa học cấp trường; tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp khoa, 01 tổng kết thực tiễn. Cử 44 đồng chí đi học, tập huấn, bồi dưỡng, nghiên cứu. Thành lập tổ thanh tra công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động theo đúng nội quy, quy chế ban hành. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, học viên học giỏi lý luận chính trị cấp khoa. Cử giảng viên tham gia tổ 35 của Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; xây dựng trang mục trên bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn và trang Website của Trường về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng kế hoạch và tập luyện chuẩn bị cho Hội thảo các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào cuối tháng 6/2022.

  23. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LAI CHÂU: quản lý, giảng dạy 20 lớp/996 học viên trong đó có: 7 lớp TC LLCT/344 học viên, 13 lớp bồi dưỡng/646 học viên. Tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học cấp trường/66 bài với các chủ đề: “Xây dựng phong cách cán bộ Trường Chính trị tỉnh Lai Châu trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”; “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực”. Phát động cuộc thi viết chính luận tới 100% cán bộ, giảng viên, ít nhất 3 bài viết/ 01 lớp, kết quả: lựa chọn được 37 bài đạt yêu cầu gửi dự thi. Tổ chức 10 lượt cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, tổng kết thực tế tại cơ sở và 6 lượt hướng dẫn học viên 5 lớp/255 học viên đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh theo chương trình môn học, phần học, cuối khóa. Đăng 10 tin lên trang Thông tin điện tử của nhà trường, 10 bài trên các tạp chí, 7 bài trên báo có chỉ số ISSN; phát hành 01 số Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn với 14 bài viết. Cử 21 lượt cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Học viện và các cơ sở đào tạo tổ chức (3 lượt học thạc sĩ, 01 lượt học cao cấp LLCT, 01 lượt học TC LLCT, 16 lượt học các lớp bồi dưỡng, tập huấn).

  24. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN: quản lý, giảng dạy 2 lớp cao cấp LLCT/101 học viên, 21 lớp TC LLCT-HC/1.226 học viên (trong đó: 4 lớp hệ tập trung/195 học viên, 17 lớp hệ không tập trung/1.031 học viên), 01 lớp cao học/37 học viên, 9 lớp bồi dưỡng/754 học viên. Đăng ký thành công đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2022 với chủ đề: “Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; triển khai đăng ký đặt hàng và đề xuất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023. Tham gia viết bài cho hội thảo khoa học cấp Bộ, ngành, Học viện, tỉnh tổ chức. Tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp trường lần 1/2022 với 29 bài đăng kỷ yếu; triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường lần 2/2022. Phát hành Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2022; đăng tải 8 tin, 44 bài viết lên Website của nhà trường.

  25. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI: quản lý, đào tạo 22 lớp/1.432 học viên trong đó có 6 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung/457 học viên. Tổ chức lấy 25/27 phiếu phản hồi từ người học đối với giảng viên. Dự giờ 4 viên chức chuyển ngạch giảng viên. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường/13 giảng viên, kết quả: 11 giảng viên đạt loại giỏi trong đó có 2 giảng viên dạy giỏi xuất sắc được Hiệu trưởng tặng Giấy khen. Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh; thực hiện bảo vệ thuyết minh 2 đề tài khoa học cấp tỉnh; giao 6 đề tài khoa học cấp trường và 17 chủ đề nghiên cứu thực tế cho các nhóm, cá nhân. Tổ chức 3 hội thảo khoa học trong đó có 01 hội thảo khoa học cấp Bộ; tổ chức 01 tọa đàm khoa học cấp tỉnh; tham gia hội thảo do Cụm thi đua tổ chức. Xuất bản 2 số Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn. Xuất bản kỷ yếu các hội thảo khoa học năm 2020 với 26 bài viết. Đăng tải 25 tin bài trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường. Hoàn thành việc tham mưu để Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt Đề án Trường Chính trị chuẩn. Cử 12 giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các xã trên địa bàn tỉnh, cử 5 viên chức đi đào tạo văn bằng 2 ngoại ngữ, 3 viên chức học Cao cấp LLCT, 2 đồng chí học TC LLCT, 2 đồng chí học nghiệp vụ sư phạm. Thẩm định, lựa chọn 38 bài viết có chất lượng tham gia cuộc thi viết chính luận. Tham gia Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật gia đình và phóng, chống bạo lực gia đình năm 2022” do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải nhất; tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Lào Cai năm 2022.

  26. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CHINH TỈNH NAM ĐỊNH: quản lý, giảng dạy 39 lớp/2.820 học viên trong đó có: 2 lớp cao cấp LLCT/123 học viên, 15 lớp TC LLCT-HC, TC LLCT/1.039 học viên, 22 lớp bồi dưỡng/1.658 học viên; tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng 5 lớp TC LLCT-HC/343 học viên. Thực hiện thao giảng cấp khoa đối với giảng viên khoa Xây dựng Đảng và khoa Nhà nước và pháp luật. Tổ chức thanh tra việc thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi và của học viên tại 9 lớp (trong đó có 3 lớp thi tốt nghiệp); thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên, việc chấp hành nội quy, quy chế học tập của học viên tại 6 lớp. Phê duyệt 3 thuyết minh đề tài khoa học cấp trường, 27 sáng kiến kinh nghiệm; đề xuất 2 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ: “Xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký 01 đề tài khoa học cấp Bộ. Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chức hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Giá trị tác phẩm Đường kách mệnh với giáo dục và rèn luyện thanh niên tỉnh Nam Định hiện nay”. Tổ chức 01 tọa đàm khoa học, 3 hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa; xuất bản 2 số Nội san Thông tin Trường Chính trị Trường Chinh. Đổi mới hoạt động nghiên cứu thực tế, kết hợp giữa hình thức tổ chức cho giảng viên các khoa, học viên đi nghiên cứu trực tiếp tại địa phương trong và ngoài tỉnh: 6 tháng đầu năm, các khoa tổ chức nghiên cứu thực tế theo phương thức tập thể, nhóm đợt 1 tại 3 huyện trong tỉnh; giảng viên hướng dẫn nghiên cứu thực tế cho học viên 6 lớp TC LLCT-HC tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

  27. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN: quản lý, giảng dạy 81 lớp/4.798 học viên trong đó có 4 lớp cao cấp LLCT/234 học viên, 38 lớp TC LLCT/2.486 học viên, 39 lớp bồi dưỡng/2.078 học viên. Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ: “Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An” với 11 bài viết trong đó Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có 3 bài. Tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học cấp trường. Tiếp tục triển khai 01 đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở Nghệ An”; triển khai thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (đã nghiệm thu 3 đề tài đạt loại xuất sắc). Xuất bản 01 số Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn. Tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường, cán bộ Ban Tuyên giáo huyện, thành, thị ủy, các báo cáo viên và giám đốc, phó giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Tổ chức 4 đoàn đi nghiên cứu thực tế, tham quan các mô hình kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. Cử 01 giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Cử 01 đồng chí học Nghiên cứu sinh, 01 đồng chí học thạc sĩ, 01 viên chức tham gia đào tạo TC LLCT, 14 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng; hoàn thành hồ sơ xét tuyển cho 8 viên chức tham gia chương trình đào tạo, hoàn thiện cao cấp LLCT.

  28. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NINH THUẬN: quản lý, giảng dạy 17 lớp/38 lớp (đạt 44,7%) với 1.045/2.911 học viên; cấp chứng chỉ cho 7 lớp bồi dưỡng với 415 học viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trực tuyến và trực tiếp, bảo đảm nội dung chương trình đề ra; tổng số giờ giảng của giảng viên đạt 91,1%. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận; tổ chức hội thảo khoa học cấp trường lần I, II; triển khai thực hiện 3 đề tài khoa học cấp trường, 3 hội thảo cấp khoa; tham gia hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”; tham gia hội thảo do Trường Chính trị tỉnh Long An và Tây Ninh tổ chức; xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn; phát động, triển khai thực hiện “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; tổ chức đăng ký sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm năm 2022; tổng số giờ nghiên cứu khoa học đạt 79,3%. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên đúng quy định, đạt 66,3%. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ năm 2022, hoàn thành công tác thông qua giáo án các học phần thuộc chương trình TC LLCT năm 2021, hoàn thành nhiệm vụ thao giảng cấp khoa. Tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn.

  29. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ YÊN: quản lý, giảng dạy 27 lớp/3.789 học viên trong đó có: 11 lớp TC LLCT-HC, TC LLCT/767 học viên, 14 lớp bồi dưỡng/2.905 học viên, 2 lớp Cao cấp TC LLCT/117 học viên. Triển khai thực hiện 8 đề tài khoa học cấp cơ sở; tham gia viết bài cho Website Việt Nam thịnh vượng, hội thảo khoa học cấp Cụm thi đua, cấp cơ sở; biên soạn Đề án  Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên đạt chuẩn theo Quy định 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2022.

  30. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG BÌNH: triển khai phong trào thi đua: “Học nghiêm túc, dạy chất lượng, phục vụ tận tình, quản lý hiệu quả”; thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng phong trào “3 xây, 3 không” (3 xây: Xây dựng văn hóa Trường Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên gương mẫu, trách nhiệm; Xây dựng nền nếp, kỷ cương. 3 không: Không yếu kém; Không vi phạm kỷ luật; Không suy thoái). Quản lý, giảng dạy 19 lớp/1.275 học viên trong đó có: 2 lớp Cao cấp LLCT/117 học viên, 12 lớp TC LLCT/862 học viên (3 lớp tập trung/150 học viên, 9 lớp không tập trung/712 học viên), 5 lớp bồi dưỡng/296 học viên. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của nhà trường; xuất bản Nội san Thông tin lý luận và thực tiễn 2 số; thông qua bài giảng, hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường. Tổ chức hội thảo và sinh hoạt khoa học cấp khoa, cấp trường. Tổ chức cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở, địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh theo hướng chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Cử 10 giảng viên tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cử các giảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng, lớp cao cấp LLCT do Học viện tổ chức. Triển khai cuộc thi viết chính luận tại tất cả các khoa, phòng. Triển khai 01 hội thảo khoa học cấp trường, 2 hội thảo khoa học cấp khoa, 2 sinh hoạt chuyên đề và 9 đề tài khoa học cấp cơ sở.

  31. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG NGÃI: quản lý, giảng dạy 14 lớp TC LLCT-HC và TC LLCT/872 học viên; mở mới 4 lớp TC LLCT trong kế hoạch/220 học viên (đạt 75,9%) trong đó: 3 lớp TC LLCT hệ tập trung/150 học viên, 01 lớp TC LLCT hệ không tập trung/70 học viên; mở 4 lớp TC LLCT ngoài kế hoạch/242 học viên. Tổ chức cho các lớp TC LLCT-HC và TC LLCT đi nghiên cứu thực tế; bế giảng 2 lớp TC LLCT-HC và 4 lớp TC LLCT; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III bế giảng lớp Cao cấp LLCT, hệ không tập trung/56 học viên, sơ kết lớp Cao cấp LLCT K21, hệ không tập trung. Phối hợp khai giảng 46 lớp bồi dưỡng/4.773 học viên. Ban hành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022; ban hành kế hoạch cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; quyết định phê duyệt thuyết minh, giao nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022; thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị và tầm vóc thời đại, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam” và hoàn thiện tập kỷ yếu hội thảo; xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2022. Các khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn nhằm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng giảng dạy; xây dựng kế hoạch hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế các lớp TC LLCT-HC, TC LLCT, nghiên cứu thực tế của giảng viên; dự giờ, thao giảng và phân công bài giảng năm 2022; xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn năm 2022. Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục tên đề tài khóa luận tốt nghiệp hệ đào tạo TC LLCT; ban hành kế hoạch Hội thi học viên giỏi LLCT năm 2022; tổ chức họp tổ chủ nhiệm lớp; sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm 2022.

  32. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN TỈNH QUẢNG TRỊ: quản lý, giảng dạy 20 lớp/1.389 học viên trong đó có: 5 lớp TC LLCT/249 học viên; 4 lớp bồi dưỡng/299 học viên; liên kết mở 01 lớp cao cấp LLCT/59 học viên, 5 lớp TC LLCT-HC và TC LLCT/347 học viên, 5 lớp bồi dưỡng/390 học viên. Triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 3 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tổ chức 2 buổi hội thảo khoa học cấp trường, 1 buổi tọa đàm khoa học. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi LLCT cấp tỉnh năm 2022. Các khoa hoàn thành tổ chức đi nghiên cứu thực tế cơ sở đúng tiến độ. Xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn số 32 với 26 bài viết, 6 tin, 11 ảnh; đăng 13 bài viết, 40 tin trên trang thông tin điện tử của trường.

  33. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG: quản lý, giảng dạy 34 lớp/2.927 học viên trong đó có: 19 lớp TC LLCT/1.222 học viên, 12 lớp bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp xã/1.524 học viên, 2 lớp cao cấp LLCT/117 học viên, 01 lớp Cao học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước/61 học viên. Tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh, 100% cán bộ, giảng viên các khoa, phòng đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong việc thực hiện  nhiệm vụ được giao; xuất bản 2 số nội san Thông tin lý luận và thực tiễn. Cử 2 đồng chí đi học tiến sỹ, 01 đồng chí học cao cấp, 2 đồng chí học cao học, 3 đồng chí đi học trung cấp, 100% giảng viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Học viện tổ chức. Thực hiện tốt công tác thanh tra giáo dục theo quy định các kỳ thi tốt nghiệp TC LLCT. Tăng cường công tác dự giờ giảng viên theo quy định. Yêu cầu tất cả viên chức, người lao động đơn vị tham gia thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo quy định. Xây dựng triển khai phong trào thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành năm 2022 với chủ đề “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”; tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua do Cụm tổ chức; tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp cơ sở.

  34. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠN LA: quản lý, giảng dạy 31 lớp/1.884 học viên trong đó mở mới 13 lớp/808 học viên. Tiến hành thanh tra 10 lớp TC LLCT-HC, TC LLCT. Tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp trường; chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ; phê duyệt và ban hành quyết định phê duyệt tên 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 3 đề tài khoa học cấp khoa năm 2022. Tổ chức cho 8 lớp TC LLCT-HC/470 học viên đi nghiên cứu thực tế. Đăng 10 tin lên Cổng thông tin điện tử của nhà trường; xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2022. Cử 6 đồng chí học lớp hoàn chỉnh cao cấp LLCT, 01 đồng chí TC LLCT, 15 đồng chí tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2022, 13 viên chức học cao học, 2 viên chức học TC LLCT-HC, 5 viên chức học đại học văn bằng 2 tiếng Anh, 30 lượt tham gia tập huấn trực tuyến. Triển khai cuộc thi viết chính luận với 49 bài viết dự thi. Triển khai thực hiện các mô hình “Nâng bước em đến trường” (giúp đỡ 2 em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn học hết 4 năm THCS); “Củng cố công tác văn thư - lưu trữ của Văn phòng xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, Sơn La”; giúp đỡ 01 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi cách làm mới.

  35. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI NGUYÊN: quản lý, giảng dạy 41 lớp/2.658 học viên trong đó: 25 lớp TC LLCT-HC/1.793 học viên, 3 lớp Cao cấp/184 học viên, 13 lớp bồi dưỡng các chức danh/681 học viên. Cử 2 đồng chí học Cao cấp LLCT, 8 đồng chí học hoàn chỉnh cao cấp LLCT, 2 đồng chí học TC LLCT, 2 đồng chí học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và 15 lượt cán bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác. Thông qua đề tài khoa học cấp tỉnh và 4 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022. Triển khai thực hiện đề tài: “Xây dựng hạ tầng nền tảng chuyển đổi số của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên”; tổ chức 01 cuộc hội thảo cấp tỉnh và 01 cuộc hội thảo cấp trường, 01 cuộc tọa đàm. Phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đăng ký và được cấp phép tăng số Bản tin Lý luận và thực tiễn lên 3 số /năm; phát hành Bản tin Lý luận và thực tiễn số tháng 4/2022; thường xuyên duy trì và kịp thời đưa tin lên trang thông tin điện tử phục vụ việc nghiên cứu, trao đổi, quản lý, điều hành của nhà trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và Hội thi học viên học giỏi LLCT năm 2022. Xây dựng và tổ chức cho các khoa, phòng và các lớp đào tạo, bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế tại địa phương trong và ngoài tỉnh theo đúng quy chế của Học viện.

  36. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA: quản lý, giảng dạy 45 lớp/3.183 học viên trong đó có: 40 lớp TC LLCT-HC, TC LLCT/2.858 học viên (7 lớp hệ tập trung/296 học viên, 33 lớp hệ không tập trung/2.562 học viên), 2 lớp cao cấp LLCT/118 học viên, 01 lớp TC LLCT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)/45 học viên, 2 lớp bồi dưỡng/162 học viên. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được cải tiến theo hướng gắn lí luận với thực tiễn, mô hình tổ thực hiện phù hợp: thực hiện tốt nguyên tắc “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn” trong đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo phương thức “Nghiên cứu trước, bồi dưỡng sau, tư vấn sâu, kịp thời tổng kết”; tiếp tục triển khai thực hiện 5 chương trình vì học viên, thông qua “Ngày thứ 7 kết nối” học viên được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú để nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng cần thiết; thực hiện phối hợp nhận xét kết quả học tập, rèn luyện của học viên gửi về cơ quan, đơn vị 2 lần/1 khóa học. Tiếp tục triển khai đúng tiến độ đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2021; bảo vệ thành công 2 đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2022; đăng ký 3 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023; nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp trường, từ kết quả nghiên cứu ban hành “Quy trình hướng dẫn viết, đánh giá và quản lý, sử dụng khóa luận tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị”; triển khai 01 đề tài khoa học cấp trường. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và một số sở, ban, ngành thực hiện tổng kết 3 vấn đề thực tiễn. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ: “Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP ở tỉnh Thanh Hóa”. Tổ chức 2 hội thảo khoa học cấp trường. Tổ chức các đoàn nghiên cứu thực tế về huyện Vĩnh Lộc, Bá Thước, Hoằng Hóa, Thường Xuân, Quan Sơn. Tổ chức biên soạn sách “Góp phần bồi đắp niềm tin kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”; tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tài liệu bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát hành 2 số Tập san Thông tin lý luận và thực tiễn/42 bài; có 01 bài đăng trên Trang Việt Nam thịnh vượng, 10 bài đăng tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, 12 bài đăng báo Thanh Hóa, nhiều bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường. Cử 01 cán bộ học Nghiên cứu sinh, 6 giảng viên học cao cấp LLCT và hoàn thiện cao cấp LLCT, 01 kế toán đi ôn thi cao học, 4 giảng viên đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 53 lượt cán bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác. Hoàn thành việc tham mưu Đề án trường chính trị chuẩn. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi LLCT.

  37. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: quản lý, giảng dạy 36 lớp/2.563 học viên trong đó có: 2 lớp cao cấp LLCT/119 học viên, 16 lớp TC LLCT-HC và TC LLCT/1.035 học viên, 18 lớp bồi dưỡng/1.409 học viên. Triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 01 đề tài khoa học cấp cơ sở hưởng ngân sách cấp tỉnh; xuất bản 2 số Thông tin lý luận và thực tiễn. Phối hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Bộ: “Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị Quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị”; 01 hội thảo khoa học cấp trường: “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tham gia viết bài hội thảo khoa học cấp Bộ do tỉnh Nghệ An chủ trì. Biên soạn tài liệu Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; gửi đăng ký tên 4 đề tài khoa học cấp Bộ ; ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi LLCT lần thứ III/2022; ban hành Kế hoạch cuộc thi viết chính luận lần thứ II/2022. Cử 2 đồng chí đi học Nghiên cứu sinh, 2 đồng chí đi học Cao cấp LLCT, 3 đồng chí học TC LLCT-HC, 22 đồng chí học chương trình Bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tham gia các lớp tập huấn do Học viện tổ chức.

  38. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG: quản lý, giảng dạy 29 lớp/2.387 học viên; phối hợp với các huyện, thị, thành mở 12 lớp/995 học viên. Triển khai thực hiện kế hoạch về hoạt động giảng dạy, dự giờ, thao giảng năm học 2021 - 2022; xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022. Tiếp tục thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch phân công viết bài cho các trang website, tạp chí về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thẩm định 2 chương trình bồi dưỡng. Phát hành 2 số Thông tin lý luận và thực tiễn số 50, 51; tổ chức 01 cuộc hội thảo thuộc nội dung của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 01 cuộc hội thảo cấp khu vực. Cử 01 viên chức học lớp cao cấp, 01 việc chức học cao học, 01 giảng viên học lớp bồi dưỡng chuyên viên, 2 giảng viên học lớp bồi dưỡng chuyên viên chính; cử 2 giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn ở cơ sở; cử 3 giảng viên tham dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Xây dựng và triển khai phong trào thi đua năm 2022: “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”; sơ kết phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

  39. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH: quản lý, giảng dạy 54 lớp/4.900 học viên trong đó có: 2 lớp Cao cấp LLCT/120 học viên, 2 lớp TC LLCT-HC tập trung/93 học viên, 3 lớp TC LLCT hệ tập trung/149 học viên, 10 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung/793 học viên, 2 lớp TC LLCT hệ không tập trung/154 học viên, 10 lớp bồi dưỡng/3.591 học viên. Tổ chức bế giảng 35 lớp/3.610 học viên. Tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề: “Bối cảnh lịch sử, tổ chức hoạt động và những đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931-2017)”. Hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp tỉnh (đã được nghiệm thu). Tiếp tục hoàn thiện 4 đề tài khoa học cấp cơ sở; tham gia nghiên cứu, biên soạn Lịch sử địa phương, ngành thuộc tỉnh Trà Vinh; tổ chức họp Hội đồng khoa học trường tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2021, phương hướng công tác nghiên cứu khoa học năm 2022; xuất bản 2 số Bản tin lý luận và thực tiễn; đăng 13 tin, 23 bài viết, 2 thông báo lên Trang thông tin điện tử của Trường.

  40. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH LONG: quản lý, giảng dạy 15 lớp/1.000 học viên chuyển tiếp (3 lớp phối hợp/178 học viên, 7 lớp TC LLCT-HC/424 học viên, 5 lớp TC LLCT hệ không tập trung/398 học viên); khai giảng 15 lớp/2.617 học viên (5 lớp TC LLCT hệ tập trung/250 học viên, 10 lớp bồi dưỡng, tập huấn, phối hợp/2.367 học viên); bế giảng 15 lớp/2.628 học viên (01 lớp cao cấp/58 học viên, 3 lớp TC LLCT-HC/142 học viên, 01 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung/73 học viên, 10 lớp bồi dưỡng, tập huấn, phối hợp/2.367 học viên). 02 giảng viên hoàn thành nghiên cứu thực tế cơ sở dài hạn. Tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2021 đối với 7 thí sinh, kết quả: 4/7 giảng viên đạt loại xuất sắc, 3/7 giảng viên đạt loại giỏi. Lập kế hoạch tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2022 và hội thi học viên học giỏi TC LLCT năm 2022. Tổ chức thanh tra kỳ thi tốt nghiệp của 6 lớp TC LLCT-HC. Phân công 9 giảng viên tham dự tập huấn do Học viện tổ chức. Tiếp tục tổ chức thực hiện 2 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021; đề xuất 3 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022, trong đó có 2 đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ xét duyệt. Tổ chức phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường.

  Tác giả: ThS Nguyễn Thị Khánh Ly - Vụ Các trường chính trị

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội