Số / Ký hiệu:

Trích yếu: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Lĩnh vực:
Thông báo- công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
25/07/2018
Ngày có hiệu lực:
25/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Tại tỉnh Quảng Nam, tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Trường chính trị tỉnh Quảng Nam.

Tại thành phố Đà Nẵng, tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí thường trực HĐND, UBND, các đồng chí Thường vụ Thành ủy và đại diện một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Trường chính trị thành phố Đà Nẵng.

Tại các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các cơ quan của địa phương đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020 của các địa phương; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác trường chính trị; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong giai đoạn vừa qua và một số công tác khác.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự quan tâm sâu sát, thiết thực về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với các địa phương nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác trường chính trị, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng nói riêng, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng nhiều vấn đề thiết thực, nhiều giải pháp quan trọng liên quan đến sự phát triển của 2 địa phương trong thời gian tới. Đại diện các cơ quan của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trả lời các đề xuất, kiến nghị của địa phương về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị, công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương cũng như những vướng mắc, đề xuất trong phối hợp, triển khai…

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận những kết quả đã đạt được của các địa phương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, chủ động, sáng tạo trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đã phân tích, chỉ rõ nhiều vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2020 của các địa phương, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương, tận dụng lợi thế và tiềm năng để phát triển công nghiệp,thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn…


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với thành phố Đà Nẵng.

Đối với các trường chính trị, Giám đốc Học viện biểu dương những nỗ lực và kết quả toàn diện mà các trường đã đạt được trong thời qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương; chú trọng cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là việc cập nhật kiến thức thực tiễn. Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, đảm bảo học viên có đầy đủ tài liệu học tập, thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức thi, viết khóa luận tốt nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường mời báo cáo viên là lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị; tăng cường mở các lớp tập trung tại trường, đa dạng hóa phương thức đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tiễn địa phương. Các trường cần sớm có các giải pháp để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng cũng đã dành thời gian về thăm Trường chính trị tỉnh Quảng Nam./.

Tin: Nguyễn Văn Viên; Ảnh: Nguyễn Hằng, Lê Hoa