Số / Ký hiệu:

Trích yếu: TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Kiên Giang: Hội thảo nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Lĩnh vực:
Thông báo- công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
25/07/2018
Ngày có hiệu lực:
25/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:

Chiều ngày 20/7, diễn ra Hội thảo trực tuyến về nghiên cứu tư vấn chính sách quản trị hành chính công PAPI của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có ông Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.


Quang cảnh Hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lê Thị Minh Phụng phát biểu khai mạc Hội thảo: Hội thảo lần này, nhằm trao đổi, tư vấn chính sách cải thiện chỉ số PAPI của Kiên Giang do Đoàn nghiên cứu chính sách công của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức. Theo đó, Hội thảo sẽ phân tích sâu thêm các chỉ số thành phần của Chỉ số PAPI để hỗ trợ địa phương xác định rõ về hiện trạng và tham vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả nền hành chính công của tỉnh; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công là một chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên điạ bàn cấp tỉnh ở Việt Nam dựa trên kết quả khảo sát, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân.

Hội thảo khuyến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ số PAPI của những năm trước đây; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn,… và những người thực thi nhiệm vụ, phục vụ người dân tốt hơn; góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo Báo cáo số 111/BC-UBND, ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh báo cáo về kết quả đánh giá Chỉ số PAPI, dựa trên 06 Chỉ số nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Qua kết quả khảo sát năm 2017, tỉnh Kiên Giang được tổng số 35,71/60 điểm chuẩn, xếp thứ 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 hạng so với năm 2016, cụ thể như sau:

Về Chỉ số nội dung 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, qua đánh giá cho thấy sự tham gia của người dân ở các cấp đã có sự cải thiện về điểm số và thứ hạng, đạt 5,20/10 điểm chuẩn, tăng 0,63 điểm so với năm 2016 (4,57 điểm) và xếp thứ hạng 45/63 tỉnh, thành; Chỉ số nội dung 2: Công khai, minh bạch, đạt 5,26/10 điểm chuẩn, tăng 0,20 điểm so với năm 2016 (5,06 điểm) và xếp thứ hạng 54/63 tỉnh, thành; Chỉ số nội dung 3: Trách nhiệm giải trình với người dân, đạt 4,46/10 điểm chuẩn, tăng 0,33 điểm so với năm 2016 (4,13 điểm) và xếp thứ hạng 58/63 tỉnh, thành; Chỉ số nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, đạt 6,26/10 điểm, tăng 0,6 điểm so với năm 2016 (5,66 điểm) và xếp thứ hạng 32/63 tỉnh, thành; Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính, đạt 7,06/10 điểm chuẩn, tăng 0,34 điểm so với năm 2016 (6,72 điểm) và xếp thứ hạng 38/63 tỉnh, thành; Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công, đạt 7,47/10 điểm chuẩn, tăng 0,41 điểm so với năm 2016 (7,06 điểm) và xếp thứ hạng 09/632 tỉnh, thành.

Nhìn chung, trong thời gian qua, Chỉ số PAPI đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Trên cơ sở xem xét 06 Chỉ số nội dung đều tăng so với năm 2016, đặc biệt là Chỉ số nội dung 3, tăng điểm cao nhất. Bên cạnh đó, tổng thể thì điểm số của tỉnh vẩn còn ở nhóm trung bình thấp và một số Chỉ số nội dung thành phần giảm điểm so với năm 2016.

Tại Hội thảo, đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, bà Đỗ Thanh Huyền - Chuyên gia phân tích chính sách, báo cáo cơ bản về quá trình khảo sát và phân tích cụ thể các kết quả về Chỉ số PAPI cấp tỉnh ở Việt Nam nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng, như sau:

Các tỉnh, thành phố có thể đánh giá mức độ của chính mình qua thời gian, đồng thời so sánh với các địa phương khác có cùng điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và vùng địa lý; Chỉ số PAPI là “tấm gương” soi chiếu nhiều chiều cạnh của hoạt động điều hành, quản lý nhà nước, thực thi các chính sách và cung ứng dịch vụ công cấp tỉnh trong những năm qua (Chỉ số PAPI của Kiên Giang, năm 2016-2017, nằm trong nhóm có tiến bộ). Ở nội dung 1 là: 13,569, nằm trong nhóm 13 tỉnh, thành (cao nhất là tỉnh Quảng Ninh: 21,582). Nội dung 2 là: 3,970, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành, (cao nhất là Bạc Liêu: 31,667). Nội dung 3 là: 7,914, trong nhóm 27 tỉnh, thành,…; các chỉ tiêu đánh giá của PAPI cho thấy những việc các cấp chính quyền đã làm hoặc cần cải thiện nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công trong thời gian tới. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, người dân vẫn còn nhiều điểm chưa hài lòng như: Hạ tầng giao thông, tình hình an ninh, trật tự, giáo dục còn tình trạng ưu ái đối với học sinh được phụ đạo,…

Cũng tại Hội thảo, Tiến sĩ Hà Việt Hùng - Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho rằng: Kiên Giang, bước đầu đã đạt được một số kết quả ấn tượng trong việc cải thiện Chỉ số PAPI. Đó là, nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng và các cấp chính quyền. Qua khảo sát cho thấy, các địa phương của tỉnh đã thực hiện khá tốt sự tham gia của người dân trong các hoạt động bầu cử, tổ chức bầu cử, sự đóng góp tự nguyện của người dân vào các công trình công cộng trên địa bàn dân cư. Trong 3 chỉ số thành phần về trách nhiệm giải trình, chỉ sổ về hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền của người dân đã được cải thiện rõ rệt…

Tuy nhiên, còn một số hạn chế về Chỉ số nội dung 2 về thu, chi ngân sách xã, phường khá thấp (đạt 1,57 điểm) so với các địa phương khác; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt (1,54 điểm) thấp hơn so với năm 2016. Người dân chưa hài lòng về hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; cơ sở vật chất của Bộ phận một cửa, đặc biệt ở các xã, phường còn nhiều khó khăn. Đa số, tại các Bộ phận một cửa chưa có bảng niêm yết công khai phí, lệ phí của thủ tục hành chính và phụ cấp cho người phụ trách còn khá thấp… Một số kiến nghị được đưa ra, nhằm cải thiện Chỉ số PAPI như: Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND một cách cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Nghiên cứu kết quả Chỉ số PAPI năm 2107, xác định nội dung, lĩnh vực còn hạn chế ở các địa phương để có giải pháp tập trung khắc phục. Tăng cường sự giám sát việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch ở cơ sở. Thực hiện tốt việc niêm yết phí, lệ phí, tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Bộ phận một cửa tại cấp huyện và cấp xã, phường…

Cũng tại Hội thảo này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến - Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công chia sẻ một số kinh nghiệm: Nên thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng nhiều hình thức khác nhau (Trang thông tin điện tử của tỉnh, sở, huyện và treo tại trụ sở UBND xã, phường, nhà sinh hoạt cộng đồng các cụm dân cư, các trục đường chính của địa phương), cần giải thích cho người dân về thay đổi kế hoạch sử dụng đất. Qua đó, đề xuất thêm một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của Chỉ số PAPI như: Đa dạng hóa hình thức cung ứng dịch vụ công phù hợp với điều kiện từng địa phương; xây dựng “Sổ tay hành chính công” đưa về tổ dân phố; Sở Nội vụ xây dựng hệ thống dân chấm điểm.

Một số kiến nghị tại Hội thảo tập trung vào việc: Thường xuyên tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho người phụ trách tại Bộ phận một cửa của huyện, xã, phường. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nghiên cứu chính sách. Quan tâm hơn đến Ban Thanh tra nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt việc phòng, chống tham nhũng. Tập trung đẩy mạnh công tác công khai, minh bạch. Giữa cơ quan hành chính nhà nước phải có sự phối hợp hài hòa trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác thanh tra người đứng đầu cơ quan nhà nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao việc cải thiện Chỉ số PAPI năm 2017 của Kiên Giang đạt thành tích đáng kể. Thấy được sự quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua Kế hoạch số 97. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong năm qua chưa tương xứng với sự mong đợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân Kiên Giang; việc cải thiện tốt Chỉ số PAPI nhằm đánh giá đúng sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Việc chúng ta làm, dân phải biết, mục đích chính là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng hiện nay, Chỉ số PAPI nhìn chung vẫn còn thấp, chứng tỏ dân chưa biết, chưa bàn, chưa làm và chưa có điều kiện kiểm tra. Vì vậy, như Bác Hồ đã nói, chính quyền là do nhân dân bầu ra, chính quyền chưa làm cho dân hài lòng, xem như chính quyền chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, Đảng và chính quyền Kiên Giang cần đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo cải thiện Chỉ số PAPI, cải thiện Chỉ số PAPI không phải ở những con số cơ học mà là cải thiện lòng tin của người dân đối với chính quyền các cấp. Quan tâm hơn nữa về công tác chỉ đạo, điều hành, nguồn lực, kinh phí phù hợp. Nếu người phụ trách làm không tốt thì nên có cơ chế, chính sách luân chuyển, thay thế phù hợp.

Phải quan tâm hơn nữa đến chính quyền cơ sở, 70% nhân dân thụ hưởng các dịch vụ công cộng và tiếp xúc với chính quyền cơ cở. Hiện nay, chính quyền cơ sở vẫn còn hạn chế về cơ sở vật chất, trình độ của người phụ trách. Các nhiệm vụ của chính quyền địa phương phải được cho dân biết từ kế hoạch, hành động đến giải pháp, đặc biệt là nguồn tài chính. Muốn đạt được hiệu quả cao nhất thì phải biết lấy sức nhân dân mà phục vụ nhân dân. Đảng và Nhà nước phải đạo điều kiện, cơ chế, chính sách, nguồn tài chính để Mặt trận là cơ quan then chốt phản biện chính sách, cùng với Ban Thanh tra nhân dân làm tốt vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đoàn, đội, hội phải quan tâm, trực tiếp với nhân dân để nắm rõ nguyện vọng của người dân, phản ánh trung thực, báo cáo kịp thời để lãnh đạo các cấp chính quyền xử lý. Đặc biệt là phải công khai, minh bạch để cho người dân biết, nếu có khó khăn thì chính người dân cùng chia sẻ với chính quyền. Đề nghị, Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phải có biện pháp thay đổi hình thức công khai các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, phải được thông suốt đến các xã, phường và phải có người phụ trách trực tiếp hướng dẫn cho người dân khi có yêu cầu. Qua chuyến đi khảo sát và làm việc tại Hội thảo này, tôi tin tưởng rằng Đảng và chính quyền Kiên Giang sẽ có định hướng đúng đắn và đạt được những thành tích nổi bật. Trong những năm tới, Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ cải thiện Chỉ số PAPI rõ nét và có những đột phá tốt hơn.

Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết thúc Hội thảo.

Kết thúc Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em phát biểu: Tỉnh ủy và UBND tỉnh rất kỳ vọng vào Hội thảo lần này và được trực tuyến đến các địa phương để có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội thảo. Qua Hội thảo, thấy được bức tranh của nền hành chính công của tỉnh có những mặt đạt và chưa đạt để rút ra bài học kinh nghiệm. Đề nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh trong thời gian tới cần có kế hoạch cụ thể hơn về cải thiện Chỉ số PAPI. Bản thân tôi rất đồng tình và ghi nhận kết luận của Phó Giám đốc Học viện Lê Quốc Lý. Thông qua Hội thảo này, đề nghị với Học viện quan tâm hơn việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Kiên Giang, giúp cho đội ngũ công chức, viên chức có được những kiến thức mới, hữu ích trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt Tỉnh ủy và UBND tỉnh, xin hứa với Đoàn sẽ khắc phục Chỉ số PAPI trong thời gian tới được tốt hơn. Chúc các thầy, cô Học viện nhiều sức khỏe, có nhiều cống hiến bổ ích trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguồn tin: vpubnd.kiengiang.gov.vn