Số / Ký hiệu:

Trích yếu: Khối Thi đua các Ban Đảng và cơ quan của Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Lĩnh vực:
Thông báo- công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/07/2018
Ngày có hiệu lực:
30/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:

Chiều ngày 24/7/2018, tại  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khối thi đua các Ban Đảng và cơ quan của Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và cơ quan của Đảng. Về phía Học viện có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện và các ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của 14 đơn vị trong Khối. Các cơ quan đã bám sát các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất, khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm 2018.

Đối với các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối, sau khi có thông báo về việc chia cụm, khối thi đua của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các thành viên trong Khối đã họp kiện toàn cơ cấu tổ chức, phối hợp xây dựng Quy chế hoạt động, kế hoạch hành động chung. Khối đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa 14 cơ quan, thông qua và ban hành Quy chế số 01-QC/KTĐCQĐ và Kế hoạch số 02-KH/KTĐCQĐ để thống nhất hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan thành viên trong Khối… Cùng với đó, Khối thi đua đã tổ chức nhiều hoạt động đạt hiệu quả cao như: 100% các thành viên trong Khối thực hiện phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời Kêu gọi thi đua ái quốc theo Chỉ thị 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); tổ chức hoạt động hành hương “Về thăm quê hương Bác Hồ và các di tích cách mạng”; phát động cuộc thi viết Cán bộ, đảng viên cơ quan đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minhnăm 2018 và Liên hoan văn nghệ Lời ca dâng Bác Đặc biệt, đơn vị Khối phó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018) và giao lưu điển hình tiên tiến; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.  

Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 Khối thi đua các Ban Đảng và cơ quan của Đảng đã đạt được đồng thời ghi nhận những đổi mới trong việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Khối với các hình thức đa dạng, phong phú, có tầm ảnh hưởng và hy vọng đây sẽ là điều kiện góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí cũng đề nghị Khối thi đua cần có các giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Khối thi đua, đồng chí khẳng định sẽ thực hiện việc đổi tên Khối thi đua thành Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương và tiến hành bổ sung 02 khối phó để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua đã ghi nhận và nghiêm túc tiếp thu các góp ý của lãnh đạo cấp trên và của các đơn vị thành viên để đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng phát huy tính hiệu quả đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và toàn Khối nói chung với nhiệm vụ cụ thể là: tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể đã được thống nhất theo Kế hoạch số 02-KH/KTĐCBDDTW ngày 24/4/2018 của Khối thi đua các Ban Đảng và cơ quan của Đảng: tổ chức tốt hoạt động an sinh xã hội tại 02 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; tổ chức giao lưu thi đấu thể thao giữa 14 đơn vị thành viên trong Khối; hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Hội nghị đã trao đổi và thảo luận về chuyên đề “Một số điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ” do PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện trình bày.

Hội nghị Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng là dịp để các đơn vị trong Khối Thi đua các Ban Đảng và cơ quan của Đảng rà soát và bám sát nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hoạt động chung của Khối, là cơ hội để mỗi cán bộ chuyên trách, phụ trách công tác thi đua, khen thưởng được bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hành công tác thi đua, khen thưởng… từ đó có nhận thức đúng đắn, góp phần tham mưu đưa phong trào thi đua của Khối ngày càng đi vào thực chất và phát triển về chiều sâu và bề rộng.

 

 Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tại Hội nghị.

 

          PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo chuyên đề “Một số điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ”.

Ban Thi đua – Khen thưởng