Số / Ký hiệu:

Trích yếu: Công văn số: 904/HVCTQG-TCCB V/v cử cán bộ tham gia khóa học

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Lĩnh vực:
Thông báo- công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/07/2018
Ngày có hiệu lực:
31/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản: