Số / Ký hiệu:

Trích yếu: Đoàn công tác của Học viện làm việc với Trường Chính trị tỉnh Hà Giang và Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Lĩnh vực:
Thông báo- công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/08/2018
Ngày có hiệu lực:
29/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch công tác, ngày 22-23/8/2018 PGS,TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện cùng đoàn công tác của Học viện đã về làm việc với Trường Chính trị tỉnh Hà Giang và Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.

Tại tỉnh Hà Giang, cùng chủ trì buổi làm việc với đồng chí Phó Giám đốc Học viện  có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tại tỉnh Tuyên Quang, cùng chủ trì với đồng chí Phó Giám đốc Học việncó đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự các buổi làm việc tại 02 tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Giám hiệu và lãnh đạo khoa, phòng của Trường Chính trị các tỉnh Hà Giang Tuyên Quang.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện về các nội dung trọng tâm của buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang vàTrường chính trị tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang báo cáo với đoàn công tác về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và công tác đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường chính trị nói riêng; sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ với trường chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tình hình hoạt động của trường chính trị; kết quả thực hiện Kết luận số 117 – KL/TW; việc thực hiện nghị quyết số 18,19 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương VI(khóa XII) và một số vấn đề khác có liên quan đến công tác trường chính trị, chế độ chính sách, thi đua – khen thưởng…

Các ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên trong đoàn công tác và các đại biểu tham dự buổi làm việc tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá công tác tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, công tác phối hợp giữa Trường Chính trị với các ban, sở, ngành; công tác tổ chức, quản lý, giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng;công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; công tác xây dựng đội ngũ; xây dựng cơ sở vật chất… từ đó, đề xuất được nhiều biện pháp, cách thức khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho các trường.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Lãnh đạo các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; đồng thời đề xuất trong thời gian tới Học viện tiếp tục quan tâm xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng; hoàn thiện quy chế quản lý đào tạo; tăng chỉ tiêu cho cán bộ, công chức của tỉnh đi đào tạo lý luận chính trị; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị…

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện chủ trì làm việc tại Tỉnh ủy Tuyên Quang

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chủ trì làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Hà Giang

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Hà Giang, Tuyên Quang đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Trường chính trị tỉnh; đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan với Trường chính trị; đồng thời, ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Giang và Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm đổi mới vì sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị Tỉnh ủy các tỉnh quan tâm sâu sắc, toàn diện hơn nữa đến công tác trường chính trị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lývà đội ngũ giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng, có cơ chế động viên, khích lệ giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia học cao cấp lý luận chính trị; tạo điều kiện để Trường Chính trị được giao các đề tài khoa học cấp tỉnh, tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn địa phương, tham dự các kì họp hội đồng nhân dân, các đoàn giám sát, các đoàn thanh tra, giám sát chuyên đề…; có quan điểm chỉ đạo thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng (kể cả chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức khác) phải được tổ chức tại trường chính trị tỉnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của các trường. Đặc biệt, đồng chí Phó giám đốc đề nghị Tỉnh ủy quan tâm xây dựng đề án phát triển trường chính trị, hướng tới xây dựng Trường chính trị trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; đồng thời là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác của Học viện và lãnh đạo tỉnh Hà Giang về thăm Trường Chính trị tỉnh Hà Giang.

Tin: Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Vụ Trưởng vụ Các trường chính trị;

Ảnh: Trường Chính trị tỉnh Hà Giang, trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.