Số / Ký hiệu:

Trích yếu: Thông báo số: 556/TB-HVCTQG Về việc mở lớp "Tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng" năm 2018

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Lĩnh vực:
Thông báo- công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/08/2018
Ngày có hiệu lực:
30/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản: