Thông báo số 193-TB/HVCTQG về việc thay đổi kế hoạch giảng dạy - học tập của các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  20:50 07/03/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3701

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội