Thông báo số: 126/CĐHV về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ và Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:13 07/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 7399

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội