Thông báo số: 834-TB/HVCTQG Kết luận của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị"

  15:39 24/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4354

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội