VĂN BẢN QUẢN LÝ

 • Thông báo số 230/TB-HVCTQG ngày 13/11/2006 về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  *Gíam đốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 01/KH-BCSĐ ngày 06/11/2006 của Ban Cán sự Đảng về quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. *Giám đốc đồng ý tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào 8h00 ngày 20/11/2006 tại Hội trường số 1. Thành phần dự : toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Ban Cán sự các lớp tập trung.  

 • Nghị quyết hội nghị cán bộ đại biểu công chức năm 2005

  Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2005 đã được tổ chức trọng thể ngày 27/12/2005.

 • Thông báo nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  Ngày 06/01/2006, tại cuộc họp giao ban thường kỳ, Ban Giám đốc đã cho ý kiến những vấn đề sau:1. Các vấn đề về tổ chức bộ máy và cán bộ2. Về đề nghị của Vụ Quản lý đào tạo3. Về đề nghị của Viện Thông tin khoa học4. Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo về một số công tác khác

 • Chương trình hành động của Học viện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

  Mục tiêu của chương trình 1. Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và học viên trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;2. Ngăn chặn, phòng ngừa hiện tượng tham nhũng, không để xảy ra tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên; làm cho mọi hoạt động trên các lĩnh vực của Học viện được công khai, minh bạch, thể hiện sự mẫu mực, trong sạch của nhà giáo, đội ngũ cán bộ, công chức và sự trung thực của học viên khi sống và làm việc dưới mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu;3. Định hướng cho các đơn vị thuộc Học viện xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của từng đơn vị, đưa công tác này thành nhiệm vụ thường xuyên.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội