VĂN BẢN QUẢN LÝ

 • Thông báo triệu tập Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới

  Các đơn vị tại Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc, các Trường Chính trị gửi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị về Ban Giám đốc Học viện (qua Văn phòng Học viện, địa chỉ: số 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 20-7-2009.

 • Hướng dẫn tổng kết năm học 2008-2009

  Các đơn vị không gửi văn bản, hoặc gửi không đầy đủ, không đúng mẫu, không đúng thời gian quy định Hội đồng sẽ không đưa vào danh sách xét duyệt thi đua. Đề nghị các đơn vị ở Trung tâm Học viện lập kế hoạch và báo lịch tổng kết, bình xét thi đua về Ban Giám đốc (qua Văn phòng Học viện) để cử người đến dự.

 • Thông báo triệu tập Hội nghị

  Ngày 8 -4-2009 Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản Hướng dẫn số 01/HD-HVCT-HCQG gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai tổ chức khen thưởng thành tích hoạt động khoa học 5 năm 2005-2009. Để việc triển khai hoạt động khen thưởng thành tích hoạt động khoa học được thiết thực và hiệu quả, Giám đốc Học viện tổ chức hội nghị  hướng dẫn những vấn đề cụ thể trong văn bản  

 • Thông báo các chương trình học bổng của cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD)

  Các chương trình tài trợ của DAAD: - Học bổng nghiên cứu dành cho Nghiên cứu sinh và Cán bộ khoa học trẻ. - Chương trình mời lại/nghiên cứu chuyên sâu dành cho cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh. - Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển. - Học bổng thạc sỹ chuyên ngành Luật và Ngôn ngữ Đức.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội