VĂN BẢN QUẢN LÝ

 • Nội dung họp Ban Giám đốc ngày 23/11/2007

    Ngày 23/11/2007, tại cuộc họp giao ban thường kỳ, Ban Giám đốc đã cho ý kiến về một số nội dung trong công tác Tổ chức – cán bộ, đào tạo, kế hoạch tài chính, văn phòng: * Giao Vụ Tổ chức – Cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng làm việc với Bộ Tài chính về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ cho các giảng viên Học viện dạy hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị – hành chính được hưởng phụ cấp 45% lương chính. * Đồng ý với tờ trình của Vụ Tổ chức – Cán bộ kế hoạch tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức – cán bộ vào ngày 27 và sáng 28/11/2007 tại Trung tâm Học viện.

 • Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Hội đồng Học viện quý III/2007

    Ngày 16/10/2007, Hội đồng Học viện đã họp định kỳ quý III/2007. Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.   Sau khi nghe dự thảo báo cáo đánh giá kết quả các mặt hoạt động của Học viện Quý III/2007, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2007 do đồng chí Chánh Văn phòng thừa ủy quyền Giám đốc trình bày; 10 ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo, Giám đốc Học viện kết luận một số nội dung chủ yếu.

 • Giấy mời dự khai giảng các lớp Đại học chính trị chuyên ngành

  Ban Giám đốc Học viện trân trọng kính mời thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện đến dự lễ khai giảng các lớp Đại học chính trị chuyên ngành. Thời gian: 9h00 ngày 15  tháng 10 năm 2007. Địa điểm: Hội trường số 1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).  

 • Về việc thực hiện công điện của Chính phủ

  Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và Công điện số 1317/CĐ-TTg ngày 14-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, công chức và học viên các hệ đào tạo của Học viện thực hiện các quy định dưới đây : 1.Cán bộ, công chức và học viên các hệ đào tạo của Học viện phải gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự và an toàn giao thông khi tham gia giao thông. 2.Đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

 • Thông báo về việc thực hiện nội quy Ký túc xá

  Ban Giám đốc Học viện yêu cầu Văn phòng, Vụ Quản lý đào tạo, Ban Cán sự, Ban Chi ủy các lớp học viên các hệ đào tạo tập trung tại Học viện phổ biến và quán triệt đến tất cả các đồng chí học viên đang ở ký túc xá của Học viện thực hiện nghiêm túc các quy định sau: 1. Đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường xung quanh khu nhà ở. 2. Thực hiện nghiêm giờ tự học, sinh hoạt tại khu Ký túc xá. 3. Nghiêm cấm nấu ăn tại phòng ở.

 • Quyết định số 2371/QĐ-HVCTQG về nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2007 - 2008

  *Giao cho Ban Thanh tra thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra trong năm học 2007 - 2008 bao gồm các nội dung dưới đây: - Thanh tra việc thực hiện Bộ Quy chế Đào tạo; công tác tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ học viên, tổ chức thi học phần và thi tốt nghiệp các hệ lớp tại Trung tâm Học viện và một số học viện trực thuộc. - Thường trực tiếp công dân, tham mưu giúp Giám đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. - Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Học viện và các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Học viện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Học viện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

 • Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2006 - 2007 và triển khai nhiệm vụ năm học 2007 - 2008

  *Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Học viện; Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện;Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Giám đốc;Chủ tịch Công đoàn Học viện; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện; Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện;Các ban chấp hành đảng bộ cơ sở, các ban chi ủy chi bộ cơ sở và các ban chi ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2009. *Thời gian: 13h 30’ ngày 19 tháng 9 năm 2007 (thứ 4)

 • Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  Ngày 24 tháng 8 năm 2007, tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Học viện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển Học viện sau khi hợp nhất Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ có: Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc, các Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận:

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội