VĂN BẢN QUẢN LÝ

 • Thông báo số 152/TB-HVCTQG ngày 16/8/2006 về kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2006-2007

  Kết luận Hội nghị, Giám đốc Học viện đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Học viện và các Trường Chính trị theo chủ trương của Ban Cán sự Đảng, Ban Giám đốc Học viện về đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, đồng thời cũng đã vạch ra những hạn chế cần sớm khắc phục và nêu phương hướng của năm học mới như sau:Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác, từng bứơc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 52 và Quyết định số 149 của Bộ chính trị (Khóa IX) về Học viện trong thời kỳ mới và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. 

 • Thông báo số 174/TB-HVCTQG ngày 11/9/2006 về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  * Theo Quyết định số 182-QĐNS/TW ngày 25/8/2006 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghỉ quản lý từ 01/9/2006, Giám đốc giao Vụ Tổ chức - Cán bộ có thông báo về việc phân công (tạm thời) các đồng chí trong Ban Giám đốc. * Giám đốc giao Văn phòng phối hợp với Nhà xuất bản lý luận chính trị, Viện Thông tin khoa học, Vụ các trường chính trị kiểm tra và quyết toán số kinh phí 2% của 02 hợp đồng số 04 và 05 trong tháng 4 năm 2005 của 10 giáo trình hệ cử nhân chính trị và hệ cao cấp lý luận chính trị

 • Thông báo số 272/TB-HVCTQG ngày 11/12/2006 về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  *Giám đốc chỉ đạo Vụ Kế hoạch Tài chính hàng năm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính và mở lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán. *Giám đốc đồng ý chủ trương cho sửa nhà A8 bằng kinh phí của Học viện ngoài các hạng mục đã sửa chữa bằng kinh phí do Koica (Hàn Quốc) tài trợ thư viện điện tử. Giao Văn phòng lập dự toán, trình Ban Giám đốc phê duyệt.

 • Thông báo 215/TB-HVCTQG ngày 31/10/2006 về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  *Giao Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức mỗi tháng một lần cho các Đoàn cán bộ của Học viện đi công tác nước ngoài về báo cáo kết quả chuyến đi *Văn phòng phối hợp với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực Công đoàn và Vụ Quản lý đào tạo chuẩn bị kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2006, bảo đảm trân trọng, thiết thực, tiết kiệm

 • Thông báo số 230/TB-HVCTQG ngày 13/11/2006 về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  *Gíam đốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 01/KH-BCSĐ ngày 06/11/2006 của Ban Cán sự Đảng về quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. *Giám đốc đồng ý tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào 8h00 ngày 20/11/2006 tại Hội trường số 1. Thành phần dự : toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Ban Cán sự các lớp tập trung.  

 • Nghị quyết hội nghị cán bộ đại biểu công chức năm 2005

  Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2005 đã được tổ chức trọng thể ngày 27/12/2005.

 • Thông báo nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  Ngày 06/01/2006, tại cuộc họp giao ban thường kỳ, Ban Giám đốc đã cho ý kiến những vấn đề sau:1. Các vấn đề về tổ chức bộ máy và cán bộ2. Về đề nghị của Vụ Quản lý đào tạo3. Về đề nghị của Viện Thông tin khoa học4. Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo về một số công tác khác

 • Chương trình hành động của Học viện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

  Mục tiêu của chương trình 1. Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và học viên trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;2. Ngăn chặn, phòng ngừa hiện tượng tham nhũng, không để xảy ra tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên; làm cho mọi hoạt động trên các lĩnh vực của Học viện được công khai, minh bạch, thể hiện sự mẫu mực, trong sạch của nhà giáo, đội ngũ cán bộ, công chức và sự trung thực của học viên khi sống và làm việc dưới mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu;3. Định hướng cho các đơn vị thuộc Học viện xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của từng đơn vị, đưa công tác này thành nhiệm vụ thường xuyên.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội