Thông báo số: 328-TB/HVCTQG về việc mở lớp Tập huấn giảng viên giảng dạy nội dung "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước"

  09:12 02/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3673

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội