Thông báo số 429 -TB/VP về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý 05 xe ô tô năm 2019

  15:11 26/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6782

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội