Thông báo số 206-TB/HVCTQG về việc hưởng ứng Lễ phát động toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  19:05 17/03/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2058

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội