Thông báo số: 432-TB/HVCTQG về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V (2020-2025)

  13:52 29/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 7697

  Tác giả: TĐKT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội