Hướng dẫn số: 145 -HD/HVCTQG về Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

  13:52 05/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3208

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội