Thông báo số 651/TB-HVCTQG về Kết luận của Giám đốc Học viện - Trưởng ban Tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp bộ lần thứ III - năm 2018

  16:00 27/09/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2995

  Tác giả: Ban thi đua khen thưởng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội