Giấy triệu tập số 709-GTT/ĐU V/v tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  04/10/2018 02:31 PM


  Đảng ủy học viện

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:29
  • Hôm nay: 976
  • Tháng hiện tại: 27888
  • Tổng lượt truy cập: 27888
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội