Công văn số 1369 - CV/HVCTQG về báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và xây dựng kế hoạch đối ngoại năm 2019

  12:38 29/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1291

  Tác giả: buikimthanh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội