Thông báo số 826 -TB/HVCTQG về việc công khai quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:49 04/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1480

  *** Phụ lục đính kèm: xem tại Trang Nội bộ

  Tác giả: Vụ kế hoạch tài chính

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội