Quyết định số: 34-QĐ/HVCTQG về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:55 10/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1572

  * Phụ lục đính kèm: Xem Trang tin nội bộ

  Tác giả: Vụ kế hoạch tài chính

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội