Ban Nội chính Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

  14:40 02/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 10605

  Các nội dung chi tiết liên quan đến đối tượng và hồ sơ dự tuyển: đề nghị truy cập Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương tại địa chỉ: www.noichinh.vn.

   

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội