Thông báo số: 600 -TB/HVCTQG về Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư của Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2019

  10:48 13/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6531

  Bản Đăng ký của các cá nhân tham gia xét công nhận chức danh PGS năm 2019 xem lại file đính kèm dưới đây:

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội