Thông báo số: 922- TB/HVCTQG về Kết luận cuộc họp Hội đồng xét, công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2019

  15:07 11/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3665

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội