Thông báo điều chỉnh thời gian phát sóng phim tài liệu về Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở "

  14:49 07/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1530

  Trên cơ sở lịch phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian phát sóng phim tài liệu về Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở " như sau:

  - Thời gian phát sóng phim vào 20h10 ngày 7/01/2020 (thứ Ba), thay vì 20h20 ngày 7/01/2020 như Thông báo số 01-TB/KTĐCCQĐTW;

  - Kênh phát sóng: VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

  Trân trọng thông báo để cán bộ, công chức, viên chức thuận tiện đón xem./.

  Tác giả: Ban Biên tập

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội