Thông báo số: 459-TB/HVCTQG về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới

  00:03 09/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2132

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội