Thống báo số 517-TB/VP về việc mời đơn vị tham gia khảo sát, lập dự toán, bản vẽ và phương án khai thác dịch vụ gói thầu: Đầu tư, khai thác dịch vụ ăn uống tại Nhà ăn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  14:21 11/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1911

  Tác giả: VPHV

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội