Giấy triệu tập sinh hoạt chuyên đề đối với Chi bộ các lớp Cao cấp lý luận chính trị K71 hệ tập trung (đợt 2), Cử nhân chính trị hệ tập trung K70

  10:30 29/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4625

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội