Quyết định số 550-QĐ/HVCTQG về thành lập Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

  09:11 08/02/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3648

  Tác giả: TĐKT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội