Công văn số 140-CV/HVCTQG xin ý kiến về công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

  13:24 18/02/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2982

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội