Công văn số: 339-CV/HVCTQG về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

  13:53 05/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2081

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội