Kế hoạch số 341-KH/HVCTQG triển khai cuộc vận động "Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị" giai đoạn 2021-2025

  14:38 21/09/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2449

  Tác giả: TĐKT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội